Bülten Sıra No: 2020/4255

20 Şubat 2020, Perşembe

Büyük Göller Yatırım ve Ticaret Konferansı

Sayın Üyemiz,

 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Büyük Göller Bölgesi Özel Temsilciliği Ofisi yetkilisinin 23 Ocak 2020 tarihinde Kigali Büyükelçiliğimize bir ziyaret gerçekleştirdiği ve 18-20 Mart 2020 tarihlerinde Kigali'de yapılacak olan Büyük Göller Yatırım ve Ticaret Konferansı (The Great Lakes Investment and Trade Conference - GLITC) hakkında bilgi verdiği bildirilmektedir.

 

Yazıda devamla, anılan yetkilinin bahse konu konferansın BM Genel Sekreteri Büyük Göller Bölgesi Özel Temsilciliği Ofisi tarafından desteklendiğini ve konferansta bölgesel bütünleşmenin bir etmeni olan yatırıma ve sınır ötesi ticarete odaklanılacağını ve konferansın bu konularda bir platform teşkil ederek enerji, madencilik, tarım, altyapı vb. alanlarda Büyük Göller Bölgesi'nde projelerin geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçladığını, böylece gençler ve kadınlar için iş ve geçim kaynaklarının oluşturulmasının teşvik edileceğini, 3 gün sürecek konferansın kamudan ve özel sektörden yaklaşık 700 katılımcıyı bir araya getirmeyi hedeflediğini ve ülkemizden katılım sağlanmasının memnuniyetle karşılanacağını belirttiği, konferansa sponsor olma, konuşmacı olarak katılma, sergi standı açma olanaklarının da bulunduğunu ifade ettiği aktarılmaktadır.

 

Söz konusu konferansa ilişkin bilgi notları ve konferansın taslak gündemi ile 24-25 Şubat 2016 tarihinde Kinşasa'da düzenlenen Büyük Göller Bölgesi için Özel Sektör Yatırım Konferansı'na (Private Sector Investment Conference for the Great Lakes region) dair bilgi notu ekte sunulmaktadır.

 

Ek: Bilgi Notu (40 sayfa)Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.