Bülten Sıra No: 2019/4149

AB Ürün Kurallarının Uygulanmasına ilişkin MAVİ REHBER

04 Aralık 2019, Çarşamba

Sayın üyemiz,

 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Tek Pazarda, malların serbest dolaşımının sorunsuz işlemesi ve AB yatay kuralları ile ürün kurallarının daha iyi anlaşılması ve bu kuralların daha uyumlu ve yeknesak uygulanmasına katkıda bulunulması amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından Mavi Rehber adında bir kılavuz yayımlandığı ifade edilmektedir.

 

Söz konusu rehberin malların serbest dolaşımının yanı sıra Birlik içerisindeki ürün güvenliğine ilişkin yüksek koruma seviyesini sağlayan hükümler (yetkili kuruluşlar, ticaret ve tüketici kuruluşları, standardizasyon kuruluşları, imalatçılar, ithalatçılar, dağıtıcılar, uygunluk değerlendirme kuruluşları ve ticaret birlikleri gibi) hakkında bilgi edinmek isteyen Üye Devletlere ve diğer ilgililere yönelik olduğu ve AB Üye Devletleri ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) Antlaşması imzacıları yanı sıra Türkiye'ye de uygulandığı belirtilmektedir.

 

Bununla birlikte, ülkemizdeki ilgili tüm paydaşlara tasarım, üretim, uygunluk değerlendirmesi, akreditasyon, piyasa gözetimi ve denetimi, ithalat denetimi gibi alanlarda kolaylık sağlaması ve yol göstermesi amacıyla bahse konu rehberin tüm paydaşların kolayca ulaşabilmesi amacıyla dilimize çevrilerek https://www.ticaret.gov.tr/urun-guvenligi/mavi-rehber  adresinde elektronik olarak sunulduğu ifade edilmektedir.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.