Bülten Sıra No: 2018/3618

2019 Yılında Uygulanacak İthalat Vergileri ve Toplu Konut Fonu Oranları Hakkında

18 Ekim 2018, Perşembe

TC. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıda;

 

16 Ekim 2018 tarih ve 30567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2019 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ’de, ithalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarını belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın hazırlanması aşamasında, ilgili şirketlerin, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve taleplerinin uluslararası yükümlülüklerimiz de göz önünde bulundurularak değerlendirmeye alınacağı ifade edilmektedir.

 

Bu çerçevede, ithale konu eşyanın ticari tanımı ve gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilerek, tatbik edilmesi talep edilen gümrük vergisi ile Toplu Konut Fonu oranına veya miktarına ilişkin gerekçeli taleplerin;

 

- Şirketler ve sivil toplum kuruluşları için bu Tebliğ yayımlandıktan sonra 20 gün içinde,

- Kamu kurum ve kuruluşları için ise 1 Kasım 2018 tarihine kadar,

 

Ticaret Bakanlığının ithalatrejimi@ticaret.gov.tr elektronik posta adresine, ilgililerin kurumsal elektronik posta adresinden iletilmesi gerekmektedir. Konu ile ilgili başvuruda bulunacak firma veya kurumların ekte yer alan form aracılığıyla taleplerini iletmeleri gerekmektedir.

 

Ek için tıklayınız.

 Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.