Bülten Sıra No: 2018/3613

Bangladeş Menşeli Suni Sentetik Devamsız İpliklerde Antidamping Önlemi

16 Ekim 2018, Salı

29/12/2017 tarihli ve 30285 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2017/37) ile Nepal ve Bangladeş menşeli 55.08; 55.09 (5509.52; 5509.61; 5509.91 hariç); 55.10 (5510.20 hariç); 55.11 gümrük tarife pozisyonları altında kayıtlı “sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler” ithalatına yönelik olarak başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma tamamlanmış olup, bugün tarihli (16.10.2018) Resmi Gazete’de yayımlanarak (Tebliğ no: 2018/38) yürürlüğe girmiştir.

 

Buna göre Nepal’den yapılan ithalata yönelik herhangi bir önlem alınmazken, Bangladeş menşeli ürünler için aşağıdaki tabloda belirtilen antidamping önlemi kararı verilmiştir:

 

G.T.P

Eşyanın Tanımı

Menşe/Çıkış Ülkesi

Firma

Dampinge Karşı Önlem (ABD Doları/Kg)

55.08; 55.09 (5509.52; 5509.61; 5509.91 hariç); 55.10 (5510.20 hariç); 55.11

Sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler

Bangladeş

Well Mart Ltd. (Textile Unit)

0

Diğer

0,80

 

 

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.