Bülten Sıra No: 2006/273

Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonu (PAAMK) Sistemi

28 Eylül 2006, Perşembe
Sayın Üyemiz,
“Türkiye, Tunus ve AB” arasındaki tercihli ticarette 1 Ağustos 2006 tarihinden itibaren Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonu (PAAMK) Sistemi kapsamında çapraz menşe kümülasyonu uygulaması başlamıştır. Bu kapsamda Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan 25 Eylül 2006 tarih ve 120005821 sayılı yazı aşağıda bilgilerine sunulmaktadır.
 
“Bilindiği üzere; Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonu (PAAMK) Sistemi ve Serbest Bölgelere gerçekleştirilen ihracata ilişkin hükümlerin de yer aldığı 7/8/2006 tarihli ve 2006/10886 sayılı “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” 23/09/2006 tarihli ve 26298 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. (Ek.1)
 
Diğer taraftan; Müsteşarlığımız Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nden alınan 21/09/2006 tarihli ve 430001176 sayılı yazıda özetle, PAAMK Sistemi kapsamında Tunus ile ilgili gelişmeler hakkında bilgi verilmiş ve bu yazı kapsamında belirtilen hususların ihracatçılarımıza duyurulması istenmiştir.
 
Bu çerçevede, İlgi (b)’de kayıtlı yazımızda da belirtildiği üzere;
 
a) “Türkiye, Romanya ve İsrail” arasındaki tercihli ticarette 1 Mart 2006 tarihinden itibaren,
b) 1/95 sayılı Türkiye-AT Ortaklık Konseyi Kararı kapsamındaki eşya, bir başka ifade ile serbest dolaşımda bulunan eşya (“işlenmiş tarım ürünleri” ile “Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ürünleri hariç sanayi malları”) bakımından, Türkiye, Fas ve AB” ile “Türkiye, İsrail ve AB” arasındaki tercihli ticarette 27 Temmuz 2006 tarihinden itibaren,
 
PAAMK Sistemi kapsamında çapraz menşe kümülasyonunun uygulanması sözkonusu olmuştur.
 
Bu defa; PAAMK Sistemi kapsamında sisteme taraf ülkeler arasında çapraz menşe kümülasyonunun uygulanmasına imkan sağlayan menşe protokollerinin yürürlüğe girişine dair ekte bir sureti gönderilen beşinci AB Komisyonu Bildirimi, AB Resmi Gazetesi’nin 13 Eylül 2006 tarihli ve C 220 sayılı nüshasında yayımlanmış bulunmaktadır (EK.2). Söz konusu bildirimin incelenmesinden de görüleceği üzere; 1/95 sayılı Türkiye – AT Ortaklık Konseyi Kararı kapsamındaki eşya, bir başka ifade ile serbest dolaşımda bulunan eşya (“işlenmiş tarım ürünleri” ile “Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ürünleri hariç sanayi malları”) bakımından, “Türkiye, Tunus ve AB” arasındaki tercihli ticarette 1 Ağustos 2006 tarihinden itibaren PAAMK Sistemi kapsamında çapraz menşe kümülasyonunun uygulanması söz konusudur. Bu kapsamda; PAAMK Sisteminin Tunus’ta yerleşik firmalara sağladığı imkanlara yönelik bilgi notu ilişiktedir (EK.3).
 
Diğer taraftan, PAAMK Sistemi kapsamında ülkemizden Tunus, Fas, Romanya ve İsrail’e yapılacak hammadde ve ara malı ihracatında firmalarımızın EUR.1 Dolaşım Belgesi yerine EUR-MED Dolaşım Belgesi düzenleme yoluna gitmelerinin; EUR-MED Dolaşım Belgesinin de, bu belge eşliğinde ihraç edilen maddelerin söz konusu ülkelerde menşe kümülasyonu kapsamında işlenmesini müteakip elde edilecek nihai ürünün tercihli ticaret kapsamında başka bir PAAMK ülkesine yeniden ihraç edilmesine olanak sağlayacağının ve konuya ilişkin olarak Gümrük Müsteşarlığı’nca hazırlanan ve detaylı bilgiler içeren bilgi notunun www.gumruk.gov.tr (duyurular bölümünde) yer aldığının tüm ihracatçı firmalarımıza hatırlatılmasında Müsteşarlığımızca fayda mülahaza edilmiştir.”
 
Bilgilerini rica ederim.
  
 
EKLER :
3- Tunus Hakkında Bilgi Notu (1 Sayfa)

Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.