Bülten Sıra No: 2005/185

ÇOK ÖNEMLİDİR VE SÜRELİDİR / 2006 yılında desteklenecek bireysel fuarların seçimi

23 Haziran 2005, Perşembe

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Bilindiği üzere “ Yurt dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2004 / 6 Sayılı Tebliğ “ in 8 ’ inci maddesi gereğince hazırlanıp Dış Ticaret Müsteşarlığı ’ nca ilan edilen listede yer alan sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel iştirak gerçekleştirilmesi durumunda katılımcı firmalar fuar desteklerinden yararlandırılmaktadır.

Söz konusu düzenleme 2005 yılında ilk kez uygulamaya konulmuş ve ilan edilen fuar listesi üzerinde yıl içinde birkaç defa düzeltme yapmak imkanı sağlanmıştı. Ancak 2006 yılı için Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından uygun görülüp ilan edilen fuar listesinde bir daha düzeltme , ekleme ve değiştirme yapılmayacaktır.

Bu itibarla ; firmalarımızın 2006 senesinde iştirak ederek devlet desteğinden faydalanmak istedikleri fuarları aşağıda bir örneği yer alan listeye titizlikle ve bütün boşlukları doldurarak yazmaları gerekmekte olup firmalarımızın istekleri değerlendirmeye alınacaktır.

Fuar taleplerini listeye yazarken fuarla alakalı detayların yazılması ve fuarla alakalı belgelerin ( Application Form , Fuar tanıtım broşürleri , internet çıktıları ) de eklenmesi gerekmektedir.

Söz konusu listenin bir dilekçe ekinde en geç 11 Temmuz 2005 Pazartesi gününe kadar İTKİB Devlet Yardımları Şubesi ’ ne ulaştırılması gerekmektedir.

FUAR LİSTESİ DÜZENLEME FORMU

FİRMA ÜNVANI

:

FİRMA ADRESİ

:

FİRMA TEL / FAKS NO

:

FUAR ADI

ÜLKE

GÜN

AY

YIL

KAPSAM

SEKTÖR

FUAR WEB SİTESİ

FUAR E - POSTA

DÜZENLENME PERİYODU

FUAR ORGANİZATÖRÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Yılda bir defadan fazla düzenlenen fuarların ayrı ayrı kalemlerde gösterilmesi gerekmektedir.

2. DTM ' ce onaylanarak kesinlik kazanacak listede bir daha değişiklik yapılmayacağı için listenin titizlikle hazırlanması gerekmektedir.

3. Listeye yazılan fuarlarla alakalı dökümanların da eklenmesi gerekmektedir. ( application form , fuar tanıtım broşürü , internet çıktıları )

4. Hazırlanan listenin 11.07.2005 Pazartesi gününe kadar İTKİB Devlet Yardımları Şubesi ' ne elden veya faks ile gönderilmesi rica olunur.

İTKİB Devlet Yardımları FAKS : 0212  454 01 69Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.