Bülten Sıra No: 2004/94

1- Yabancı Sermayenin Yabancı Para Olarak Yurda Getirilmesi Hk.<br> 2- İthalat / Kambiyo Hesaplarının Kapatılması Hk.<br> 3- Pamuk İpliği Asğari İhraç Fiyatlarına Uygulanan Tolerans Hk.<br> 4 -Şirket Hissesi Satış İhalesi Hk.<br> 5- Gümrük İşlemlerinde Kullanılan Banka Teminat Mektupları Hk.<br>

09 Eylül 2004, Perşembe

 

Üyelerimize Sirkülerler ve Duyurularımız Artık Elektronik Ortamda iletilmektedir.

 

Genel Sekreterliğimizce yayınlanmakta olan sirkülerler ve duyurular 01 Haziran 2004 tarihinden itibaren artık sadece internet sayfamızda (www.itkib.org.tr) yayınlanmakta ve Genel Sekreterliğimize kayıtlı bulunan e- posta adreslerine gönderilmektedir.

Konuyla ilgili detaylı bilgi  11.03.2004 tarihinde  üyelerimize posta ile  gönderilen ve web sitemizde yayınlanan Genel Sekreterliğimizin 7 nolu sirkülerinde  yeralmaktadır

 

“Tekstil ve Konfeksiyon Haber / Yorum Bülteni”

Web Sitemizde

Genel Sekreterliğimiz AR- GE ve Mevzuat Şubesi tarafından  çeşitli yabancı kaynaklar taranarak hazırlanan ve tekstil ve konfeksiyon sektörleri hakkında dünyadaki çeşitli gelişmeleri ve bakış açılarını konu alan   “Tekstil ve Konfeksiyon  Haber/Yorum  Bülteni”                            Genel  Sekreterliğimizin  web  sitesinde  www.itkib.org.tr  “Dış Ticaret Bilgileri “ penceresinde  “ Haber/Yorum” başlığı  altında  her ay düzenli olarak yayınlanmaktadır.

1- Yabancı Sermayenin Yabancı Para Olarak Yurda Getirilmesi Hk.

2- İthalat / Kambiyo Hesaplarının  Kapatılması Hk.

3- Pamuk İpliği Asğari İhraç Fiyatlarına Uygulanan Tolerans Hk.

4 -Şirket Hissesi Satış İhalesi Hk.

5- Gümrük İşlemlerinde Kullanılan Banka Teminat Mektupları Hk.

 

1- Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’ndan alınan bir yazıda Hazine Müsteşarlığı Yabancı sermaye Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya atıf yapılarak  4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun 2’inci maddesinin b bendinde, yurt dışından, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca alım satımı yapılan konvertbl para şeklinde nakit sermaye getirilmesi suretiyle doğrudan yabancı yatırımda bulunulabileceğinin öngörüldüğü,

Yabancı sermayenin yabancı para olarak yurda getirilebileceği gibi yurtdışında tedavülde bulunan TL olarakda getirilebileceğine ilişkin Merkez Bankası talimatında değişiklik yapan talimat T.C Merkez Bankası tarafından yayınlanmış olup, talimatın değişik şekli www.tcmb.gov.tr  adresi mevzuat linkinden görülebilir.

 

2- Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’ndan alınan bir yazıda Hazine Müsteşarlığı’nın bir yazısına atıf yapılarak;

- bedelinin bir kısmı yatırımcı tarafından yurt dışına peşin ödeme şekline göre ödenen , bakiyesi , finansal kiralama şirketi tarafından ödenerek , fiili ithalatı yapılan mallarla ilgili işlemlerde, peşin ödemeye ilişkin ithalat hesabının  ilgili belgelerin ibrazı , ithalat / kambiyo hesaplarının  kapatılmasında değişiklik yapılması suretiyle kambiyo hesabının kapatılabileceği,

-Gümrük Yönetmeliğinde belirlenen fire oranları dahilinde , eksik ithalatı gerçekleştirilen, sözkonusu Yönetmeliğin 14 numaralı ekinde yer alan mallarla ilgili ithalat hesaplarının terkin edilmek suretiyle kapatılabileceğine ilişkin kambiyo mevzuatı değişiklikleri T.C Merkez Bankası tarafından yayınlanmış olup, sözkonusu değişiklikler  www.tcmb.gov.tr  adresi mevzuat linkinden görülebilir.

 

3-Son dönemlerde dünya pamuk fiyatlarında meydana gelen düşüşün iplik fiyatlarına da yansıması nedeniyle, AB’ne yönelik pamuk ipliği asgari ihraç fiyatlarında halihazırda %10 tolerans uygulanmasına rağmen fiyatların yüksek kaldığı şeklindeki ihracatçı firma başvurularını dikkate alan Tekstil İhracatçı Birlikleri Ortak Yönetim Kurulu’nun yaptığı değerlendirme neticesinde;

AB’ne yönelik pamuk ipliği asgari ihraç fiyatlarına uygulanmakta olan tolerans % 10’dan % 20’ye çıkarılmıştır.Yeni uygulama 8 Eylül 2004 Çarşamba günü itibariyle yürürlüğe girecektir. 

 

4-Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan gönderilen bir yazıda, Bulgaristan ile Türkiye arasındaki Lesovo-Hamzabeyli sınır kapısında bir Ticaret Merkezi inşa etmek üzere kurulan şirketin hisselerinin %67,56’sı ihale yoluyla satılacağı bildirilmektedir. %67,56 oranına dahil hisseler için talep edilen tutar 970.000 Euro olup, satışla ilgili bilgi satış işlemlerini yürüten Elana Investment adlı firmanın investment@elana.net (web: www.elana.net) internet adresinden ve 359 2 987 2372 nolu telefondan temin edilebilir.        

 

5- Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’den alınan bir yazıda ; gümrük işlemlerinde kullanılan banka teminat mektupları için gümrük idareleri tarafından ayrıca ilgili bankadan faksı ile teyit alınması şeklindeki uygulamanın  kaldırıldığı bildirilmektedir.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.