Bülten Sıra No: 2004/72

1-Dahilde İşleme İzin Belgesi Hk.

30 Temmuz 2004, Cuma

Üyelerimize Sirkülerler ve Duyurularımız Artık Elektronik Ortamda iletilecektir.

Genel Sekreterliğimizce yayınlanmakta olan sirkülerler ve duyurular 01 Haziran 2004 tarihinden itibaren artık sadece internet sayfamızda (www.itkib.org.tr) yayınlanarak ve Genel Sekreterliğimize kayıtlı bulunan e- posta adreslerine gönderilmek suretiyle üyelerimize ulaştırılacaktır. Detaylı bilgi  11.03.2004 tarihinde  üyelerimize posta ile  gönderilen ve web sitemizde yayınlanan Genel Sekreterliğimizin 7 nolu sirkülerinde  yeralmaktadır.

 

“Tekstil ve Konfeksiyon Haber / Yorum Bülteni”

Web Sitemizde

Genel Sekreterliğimiz AR- GE ve Mevzuat Şubesi tarafından  çeşitli yabancı kaynaklar taranarak hazırlanan ve tekstil ve konfeksiyon sektörleri hakkında dünyadaki çeşitli gelişmeleri ve bakış açılarını konu alan   “Tekstil ve Konfeksiyon  Haber/Yorum  Bülteni”                            Genel  Sekreterliğimizin  web  sitesinde  www.itkib.org.tr  “Dış Ticaret Bilgileri “ penceresinde  “ Haber/Yorum” başlığı  altında  her ay düzenli olarak yayınlanmaktadır.

1-Dahilde İşleme İzin Belgesi Hk.

1-Bilindiği üzere tekstil ve konfeksiyon sektörü ile ilgili düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesinin özel şartlar bölümüne “ Bu belge kapsamındaki tekstil ana maddeleri ithalatı(kimyevi ve yardımcı maddeler hariç) Seri 4 No.lu Gümrük Genel Tebliği hükümlerine  tabi olup, bunun dışındaki  tekstil ana maddeleri ithalatı ise Tekstil İhtisas Gümrük Müdürlükleri’nden  ancak ATR Belgesi tevsik edilmek kaydıyla serbest dolaşımdaki mallar ile EUR-1 Belgesi tevsik edilmek kaydıyla EFTA ülkeleri ve Serbest Ticaret Anlaşması yapmış olduğumuz ülkelerden yapılacak malların ithalatı  tüm Gümrük Müdürlükleri'nden yapılacaktır” ifadesi yazılmaktadır.

Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen bir yazı ile son zamanlarda firmaların  uluslararası rekabet koşullarında yürüttüğü  faaliyetlerine  yönelik olarak gerçekleşen ihracat  ve ithalat işlemlerinin kesintisiz ve zaman  kaybına mahal vermeyecek şekilde yürütülmesi için Müsteşarlık Makamından alınan onay çerçevesinde Gümrükçe Onaylanmış Kişi ünvanına sahip firmaların Dahil İşleme İzin Belgelerine yukarıda yeralan özel şartın konulmamasının uygun görüldüğü ifade edilmektedir.

 Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.