Bülten Sıra No: 2004/181

-Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve AB Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ Yayımlandı<br>

01 Aralık 2004, Çarşamba

-Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve AB Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ Yayımlandı

 

Avrupa Birliği ile Tükiye arasında oluşturulan gümrük birliği çerçevesinde, 01.07.2005 tarihi itibariyle gümrük vergisi müştereken askıya alınması ve Avrupa Birliği tarafından tarife kontenjanı açılması planlanan ürünlere dair liste, 26.11.2004 tarih 25652 sayılı T.C. Resmi Gazetesinde 2004/22 sayılı tebliği ile yayımlandı.

 

Dosya No

GTİP

Madde İsmi

3110/1

5402.33.00

Polyesterden, perakende olarak satılacak hale getirilmemiş, 50D-600D denye 12, 24, 36, 48, 72, 96, 108, 144, 192, 216, 288 filamentlerinden, tekstürize edilmiş, yatay kesidi yuvarlak, trilobal ve diğer şekillerde, yarı mat, tam mat, parlak, bükümlü boyalı, siyah, katyonik, sentetik filament iplikleri (dikiş ipliği hariç)

3110/2

5402.41.00

Naylon veya diğer polamidlerden, perakende satılacak hale getirilmemiş, tamamen çekilmiş veya kısmen oriyente edilmiş (tamamı çekilmiş olanları 400-400 Denya, 10, 12, 14, 17, 24, 36, 48, 68, 72, 144 filamentlerden, kısmi oriyente olanları 37 - 440 Denye 10, 12, 24, 34, 36, 48, 68, 72, 144 filamentlerden) yatay kesidi yuvarlak, trilobal ve diğer şekillerde, yarı mat, tam mat, parlak, bükümlü boyalı boyanmış, katyonik sentetik filament iplikler (dikiş ipliği hariç)

3110/3

5402.42.00

Polyesterden, kısmen oriyente edilmiş, perakende satılacak hale getirilmemiş, 50-460 denye, 12, 24, 36, 48, 72, 96, 108, 144, 192, 216, 288 filamentlerden, yatay kesidi yuvarlak, trilobal ve diğer şekillerde, yarı mat, tam mat, parlak, bükümlü boyalı, siyah sentetik filament iplikler (dikiş ipliği hariç)

 

Yukarıda elirtilen ürünlerden herhangi birini üretiyor olması nedeniyle gümrük vergisinin askıya alınmasınına veya tarife kontenjanı açılmasına itiraz etmek isteyen yerli üreticilerin, 31.12.2003 tarihli ve 25333 I. Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Gümrük Vergisi Askıya Alınacak Ürünlere İlişkin İthalat 2004/18 sayılı Tebliğ’in III Numaralı ekinde verilen başvuru formu ve belgelerle birlikte, en geç 06.12.2004 tarihine kadar Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.

 

Anılan başvuru formu ve diğer belgeler için;

http://www.foreigntrade.gov.tr/ithalat/mevzu/ithmevzu/ith%20tebligler/2004/2004-18.htm  web sitesine bakılabilir.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.