Bülten Sıra No: 2004/163

-Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın İznini Müteakip Müsteşarlıklarının web Sayfasında www.dtm.gov.tr/ihr/fuar/fuar.htm) Yayımlanan Fuarların Desteklerden Yararlandırılması Hk.

18 Kasım 2004, Perşembe

     -   Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın İznini Müteakip  Müsteşarlıklarının web Sayfasında  

        (www.dtm.gov.tr/ihr/fuar/fuar.htm) Yayımlanan Fuarların  Desteklerden Yararlandırılması Hk.

 

  

Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan 02.11.2004 tarih ve 6936 sayılı yazıda;

 

-                      Yurt dışında fuar düzenleme yetkisi verilen Organizatör firma ve Kuruluşların, yurt dışında gerçekleştirecekleri fuarların, 2003/2 sayılı “Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ” hükümleri çerçevesinde, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın iznini müteakip Müsteşarlıklarının web sayfasında (www.dtm.gov.tr/ihr/fuar/fuar.htm) yayımlanmakta olduğu,

 

-                      aynı Tebliğ’in 14.Maddesinin, “Müsteşarlığın izni alınmadan düzenlenen Türk İhraç Ürünleri, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve Milli Katılım Organizasyonlarının fuar desteklerinden yararlandırılmaz” hükmüne amir olduğu,

 

-                      bu kapsamda, imalatçı ve ihracatçı firmalarımızın yurt dışı fuar katılımlarında (Türk İhraç Ürünleri, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve Milli Katılım Organizasyonları) fuar desteklerinden yararlanabilmeleri için, Müsteşarlıklarınca ilgili organizasyona gerekli iznin verilmesi gerektiği,

 

-                      Hal böyleyken birtakım organizatör firmaların, bazı fuarlar için Müsteşarlıklarınca izin talebi reddedildiği veya henüz sonuçlandırılmadığı halde, sözkonusu fuarları, fuar programlarına aldıkları ve bu yönde gazetelere ilan verdikleri,

belirtilmektedir.

                             Bu itibarla, sadece Müsteşarlığımızca izin verilmek suretiyle Müsteşarlığımızın web sayfasında yayımlanan fuarlara grup katılımın fuar desteklerinden yararlandırılacağı hususunda bilgi ve gereği rica olunur.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.