Bilindiği üzere, 25 Mayıs 2021 tarih ve 31491 sayı ile Resmi Gazete'de, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/3) yayımlanmış olup söz konusu tebliğ kapsamında İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 40-42 nci sıralar olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

 

40- Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş), (hidrofil veya ağartılmış pamuklar hariç) (GTP: 52.01),

41- Pamuk döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil) (GTP: 52.02),

42- Pamuk (karde edilmiş veya penyelenmiş) (GTP: 52.03).

 

Diğer taraftan, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda söz konusu ürünlerin ihracat işlemleri ile ilgili sürecin Genel Sekreterliğimiz tarafından yürütüleceği talimatlandırılmıştır.

Bu kapsamda, ilgili ürüne ait ebirlik sistemi üzerinden yapılacak ihracata ilişkin başvurular Genel Sekreterliğimiz onay masasına düşmekte olup yapılan kontroller neticesinde söz konusu eşyaya ilişkin ihracat işlemleri sonuçlandırılmaktadır.

 

Genel Sekreterliğimiz onay masasına düşen mezkur ürüne ait ihracat beyannamesinin değerlendirilmesi aşamasında sırasıyla;

  • İhracatçı firma tarafından hazırlanan taahhütname (Ek.1) ve ek belgeler Genel Sekreterliğimize ebirlik sistemi üzerinden iletilir.
  • Genel Sekreterliğimiz tarafından, ihracatçı firmanın ibraz etmiş olduğu bilgi ve belgelerin ön incelemesi yapılır, eksiklik var ise ihracatçı firmadan talep edilir.
  • Genel Sekreterliğimiz tarafından kontrolleri yapılan bilgi ve belgeler nihai değerlendirmenin yapılması akabinde, onay masasında bekleyen ihracat beyannamesinin olumlu veya olumsuz olarak sonuçlandırıldığı bilgisi sistem üzerinden başvuru sahibi firmaya iletilir.

 

Söz konusu ürünlere ilişkin ihracat yapacak firmaların, işlemlerinin hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için yukarıda yer alan hususlara azami dikkat gösterilmesi önem arz etmekte olup söz konusu süreç boyunca İHRACATÇI FİRMA YA DA ALICI FİRMALARIN SADECE GENEL SEKRETERLİĞİMİZ İLE İLETİŞİM HALİNDE OLMALARI, DOĞRUDAN BAKANLIĞA BAŞVURUDA BULUNMAMALARI GEREKMEKTEDİR. Aksi bir durum, süreçte bilgi karışıklığına yol açmakta ve onay süreçlerini de uzatabilmektedir.

Diğer taraftan, ihracatçı firmalarımızın her zamanki gibi normal ihracat prosedürlerini izlemeleri ile birlikte yapmalarını gerektirecek başka ilave bir işlem de bulunmamaktadır. 

Bununla birlikte, bahse konu ihracatçı firmaların kayıt aşamasında değerlendirme yapılabilmesini teminen ekte talep edilen bilgi ve belgeleri, tam ve eksiksiz bir şekilde hazırlayarak Genel Sekreterliğimize iletmeleri gerekmektedir.  

Son olarak, ekte yer alan kullanma kılavuzunda, ihracat aşamasındaki işlemlerin ebirlik sisteminden nasıl yapılacağına ait bilgiler yer almaktadır.

 

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ

             

Ek.1: Taahhütname için tıklayınız.

Ek.2: Organik Pamuk Tablosu için tıklayınız.

Ek.3: Kullanma Kılavuzu için tıklayınız.