Ticaret Politikaları Önlemleri Etki Analizi Çalışması Hizmet Alım İhalesi

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği – İHKİB tarafından, hazırgiyim ve ev tekstili ürünlerinin (Fasıl 61, 62 ve 63) üretiminde kullanılan iplik, kumaş ve yardımcı maddeleri ithalatında uygulanan korunma önlemi, ilave gümrük vergisi, anti damping ve anti sübvansiyon önlemlerinin sektörün uluslararası pazarlarda rekabetine etkisinin tespiti ve olumsuz etkilerini bertaraf edecek öneri ve aksiyonların belirlenmesi amacıyla bir Etki Analizi çalışması yaptırılacaktır.

 

Söz konusu çalışma için son teklif verme süresi 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 15:00'e kadar olup, aşağıdaki belgelerin kapalı zarf içinde İTKİB Evrak Kayıt Biriminde kayıt ettirilerek teslim edilmesi gerekmektedir.

 

  1. İstekli tarafından tüm sayfaları kaşelenmiş ve imzalanmış teklif mektubu
  2. İsteklinin güncel imza sirküleri
  3. Tüm sayfaları istekli tarafından kaşelenen ve imzalanan ekteki şartname
  4. Proje dosyası

 

İhale zarfına ilişkin önemli uyarı: Teklif mektubu, imza sirküleri, şartname ve proje dosyası bir zarfa konulduktan sonra zarfın üzerine teklif veren firma veya şahsın ismi, teklif verdiği konu “Ticaret Politikaları Önlemleri Etki Analizi Çalışması Hizmet Alım İhalesi” açıkça yazılıp zarf kapatılmalı ve zarfın üzeri ile kapanan kısmı da teklif veren tarafından kaşelenmeli ve imzalanmalıdır.

 

Sözkonusu ihaleye ilişkin aşağıdaki kişiler ile irtibat kurabilirsiniz.

 

Hülya GÜNER – hulyag@itkib.org.tr – 0212 454 03 11

Burç DEMİR - burcd@itkib.org.tr – 0212 454 03 04

 

İlgili Dosyalar: Şartname