Tekstil ve Hammaddeleri Sektöründeki UR-GE Projesi için İhtiyaç Analizi Hizmet Alımı

İşin Kapsamı

 

Ekonomi Bakanlığı 2010/8 UR-GE tebliği kapsamında İTHİB tarafından üye firmaların başvuru yoğunluğuna göre belirlenecek olan tekstil ve hammaddeleri alt sektörlerinde kümelenme projesi yürütülecektir. Söz konusu projelerin başlangıç faaliyeti olarak belirlenen alt sektörde faaliyet gösteren firmaların yer aldığı kümeye yönelik İhtiyaç Analizi çalışması yürütülecektir ve bu amaçla da ilgili kurum ve kuruluşlardan hizmet alımı yapılacaktır.

 

İhtiyaç Analizi faaliyeti ile projede yer alan firmaların rekabet güçlerini belirleyen iç ve dış koşullar analiz edilerek, uluslararası ortamda rekabet güçlerinin ve ihracat potansiyellerinin artmasını sağlayacak ortak ihtiyaçlar belirlenerek, bu ihtiyaçlar ışığında ortak bir vizyon belirlenecektir.  Stratejik bir yol haritası olarak hazırlanacak olan ihtiyaç analizi firmaların rekabet kabiliyetlerini geliştirecekleri alanlarda danışmanlık ve eğitim faaliyetlerini, hedef pazarları ve bu pazarlarda kalıcı olabilmeleri için firmalara proje kapsamında birlikte faydalanabilecekleri tüm faaliyetleri detaylı olarak belirleyecektir.

 

İhtiyaç analizi çalışması; UR-GE Tebliği ışığında ve Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenen standartlarda; proje faaliyetlerini, faaliyetler için gereken bütçe ve zaman planını ortaya koyacak şekilde hazırlanacaktır.

 

Son Başvuru Tarihi : 17 Kasım 2017

İletişim                       : ozan.cetinbas@itkib.org.tr (0212 454 02 15) ve tdharge@itkib.org.tr (0212 454 01 51)