Koza Yarışması Web Sitesi Bakım ve Güncelleme Hizmeti Teklif Alma Şartnamesi

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ

İSTANBUL HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  2017 KOZA YARIŞMASI WEB SİTESİ BAKIM VE GÜNCELLEME HİZMETİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

 

Taraflar

İHKİB; Şartname konusu işi yaptıracak İŞVEREN olan İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesindeki İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'ni 

 

YÜKLENİCİ;    Şartname konusu işi üstlenmek üzere ihaleye katılan tüzel kişiyi ifade eder.

 

 

İşin Konusu

İHKİB tarafından organize edilen 2017 Koza Genç Tasarımcılar Yarışması'nın tanıtımı için web sitesi bakım ve güncelleme hizmetlerinin yapılması için gereken her türlü işlemin aşağıda belirtilen sınırlar çerçevesindeyerine getirilmesi işidir.

 • Prodüksiyon ve olası projelerin görüşülmesi.
 • Sosyal medyanın konumlandırılması.
 • Sosyal medya paylaşımlarının güncellenmesi, denetlenmesi ve kontrolü.
 • Sosyal medya danışmanlığı.

 

Tekliflerin Veriliş Şekli

Bu şartnameye uygun olarak düzenlenecek teklif mektubu mail yoluyla teslim edilecektir.

 

Tekliflerin Veriliş Zamanı ve Yeri

Hazırlanan teklifler en geç 30/09/2016 saat 11:00'e kadar Satın Alma ve Destek Hizmetleri Şube Müdürü Sn. Mustafa Seçilmiş'e mail yoluyla veya elden ulaştırılacaktır. Bu tarihe kadar gönderilmeyen tekliflerdeğerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Teklif Öncesi Bilgilenme

YÜKLENİCİler; şartname konusu iş ile ilgili sorularını yazılı veya sözlü olarak aşağıda belirtilen kişilere iletebileceklerdir.  

İdari konular için        : Mustafa Seçilmiş        0212 4540267    mustafas@itkib.org.tr

Teknik konular için    : Mehmet Ali Demiray  0212 4540313     mehmetali.demiray@itkib.org.tr

Tekliflerin Hazırlarken  dikkate alınacak hususular

YÜKLENİCİLER tekliflerini hazırlarken aşağıda belirtilen hususları gözönünde bulundurmalıdır.

 1. Fiyata  KDV ayrıca ilave edilecektir.
 2. Sözleşmeden itibaren 5 gün içerisinde İHKİB ile iş programı kesinleştirilecektir.
 3. Sözleşmeden doğan her türlü vergi YÜKLENİCİ'ye ait olacaktır.
 4. YÜKLENİCİ işi bir başkasına devredemeyecektir.

Tekliflerin Geçerlilik Süresi

Teklifler veriliş tarihinden itibaren 30 gün süre ile geçerli olacaktır.

 

Sözleşmenin İmzalanması

İHKİB  ile ihalenin üzerinde kaldığı YÜKLENİCİ arasında anlaşılan bedel üzerinden sözleşme  imzalanacaktır.

 

Diğer Hususlar

 1. Teklifler  İHKİB tarafından incelenip değerlendirilecek, gerekli görüldüğü takdirde teklif veren firmalar görüşme için ayrı ayrı İHKİB'e davet edilebilecektir.
 2. ekliflerin değerlendirme sonuçları teklif veren firmalara bildirilecektir.
 3. İHKİB dilediği taktirde tüm alımı veya bir kısmını iptal etmekte serbesttir.
 4. Firma, işbu şartname ve eklerinden doğmuş ve doğacak sorumluluklarını, hak ve alacaklarını başkalarına İHKİB'in yazılı onayı olmadan kısmen veya tamamen devir ve temlik edemez.
 5. Bu alım ile ilgili çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.