İstanbul Hazırgiyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İstanbul Moda Akademisi Dış Cephe Tadilat İşleri Teklif Şartnamesi

İSTANBUL HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

İSTANBUL MODA AKADEMİSİ DIŞ CEPHE TADİLAT İŞLERİ

TEKLİF ŞARTNAMESİ

 

İçindekiler

I. Taraflar...................................................................................................................2

II. İşin Konusu...........................................................................................................2

III. Tekliflerin Veriliş Şekli..........................................................................................2

IV.  Tekliflerin Veriliş Zamanı ve Yeri........................................................................2

V. Teklif Öncesi Bilgilenme........................................................................................2

VI. Teklifler Hazırlanırken dikkate alınacak hususlar.................................................3

VII. Tekliflerin Geçerlilik Süresi..................................................................................3

VIII. Sözleşmenin İmzalanması.................................................................................3

IX. Diğer Hususlar.....................................................................................................3

 

I. Taraflar

 

İHKİB, Şartname konusu işi yaptıracak İŞVEREN olan İstanbul Hazirgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'ni,

YÜKLENİCİ; Şartname konusu işi üstlenmek üzere ihaleye katılan tüzel kişiyi ifade eder.

 

II. İşin Konusu

 

İşin konusu, İHKİB'in Nişantaşı'nda bulunan İstanbul Moda Akademisi (İMA) binasının dış cephe işlerinin Teknik Şartname (EK.1) çerçevesinde yapılmasını kapsamaktadır.

YÜKLENİCİ, İMA'nın dış cephe tadilat işlerini Anıtlar Kurulu'nun onayı çerçevesinde ve Koruma Uygulama ve Denetim Bürolarının (KUDEB) çalışma koşullarına (EK.2) uygun olarak gerçekleştirecektir. YÜKLENİCİ bu süreçte, proje ve tadilat işlemleri ile ilgili KUDEB ile yürütülmesi gereken bütün süreçleri takip etmekle yükümlü olacaktır.

 

III. Tekliflerin Veriliş Şekli

 

Teknik şartnameye uygun olarak düzenlenecek teklifler, kapalı zarf içerisinde elden veya posta yoluyla İHKİB'e iletilecektir.

 

IV. Tekliflerin Veriliş Zamanı ve Yeri

 

Hazırlanan teklifler en geç 26.09.2018 saat 17.30'a kadar İHKİB'e (Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi B Blok 3. Kat 34196 Yenibosna / Bahçelievler / İstanbul) Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Mustafa Seçilmiş'e kapalı zarf içerisinde elden veya posta yoluyla ulaştırılacaktır. Bu tarihe kadar teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

V. Teklif Öncesi Bilgilenme

 

YÜKLENİCİ'ler; teknik şartname konusu iş ile ilgili sorularını yazılı veya sözlü olarak aşağıda belirtilen kişilere iletebileceklerdir.  

İdari konular için:  Mustafa Seçilmiş     0212 4540267   mustafas@itkib.org.tr

 

VI. Teklifler Hazırlanırken dikkate alınacak hususlar

 

YÜKLENİCİ'ler tekliflerini hazırlarken aşağıda belirtilen hususları gözönünde bulundurmalıdır.

  1. Teklifler TL cinsinden verilecek ve fiyata Kdv ayrıca ilave edilecektir.
  2. Sözleşmeden doğan her türlü vergi YÜKLENİCİ'ye ait olacaktır.
  3. YÜKLENİCİ işi bir başkasına devredemeyecektir.

 

VII. Tekliflerin Geçerlilik Süresi

 

Teklifler veriliş tarihinden itibaren 30 gün süre ile geçerli olacaktır.

 

VIII. Sözleşmenin İmzalanması

 

İHKİB ile ihalenin üzerinde kaldığı YÜKLENİCİ arasında anlaşılan bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Sözleşme yapıldıktan sonra 10 gün içerisinde İHKİB ile iş program kesinleştirilecektir.

 

IX. Diğer Hususlar

 

1.       Teklifler İHKİB tarafından incelenip değerlendirilecek, gerekli görüldüğü takdirde teklif veren firmalar görüşme için ayrı ayrı İHKİB'e davet edilebilecektir.

2.       Tekliflerin değerlendirme sonuçları teklif veren firmalara bildirilecektir.

3.       İHKİB dilediği taktirde tüm alımı veya bir kısmını iptal etmekte serbesttir.

4.       Firma, işbu şartname ve eklerinden doğmuş ve doğacak sorumluluklarını, hak ve alacaklarını başkalarına İHKİB'in yazılı onayı olmadan kısmen veya tamamen devir ve temlik edemez.

5.       Bu alım ile ilgili çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İlgili Fotoğraflar