İSTANBUL HAZIRGİYİM KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ONLINE PLATFORM VE FUAR PORTALI ALTYAPI KURULUMU HİZMET ALIM ŞARTNAMESİ

 

GENEL: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyetleri yürütülen İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından 2021 yılı Haziran ayı içerisinde kullanıma alınacak Online Dijital Platform ve Fuar Portalı altyapı kurumu hizmet alımı için verilecek teklifler alınacaktır.

 

İDARE: İstanbul Hazır Giyim ve  Konfeksiyon  İhracatçıları Birliği kısaca BİRLİK olarak anılacaktır ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği “İTKİB” olarak anılacaktır.

 

İSTEKLİ: Teklif Sahibi Firma.

 

İŞİN KONUSU: IHKIB; Online B2B Platform Sisteminin tek bir arayüz üzerinden IHKIB'in misyon, vizyon ve hedeflerine paralel olarak, Kurumsal Web Sitesinin, Mobil Sitesinin ve Mobil Aplikasyonlarının fonksiyonel ve müşteri odaklı bir teknoloji ile verilerinin tek bir arayüz üzerinden takip edilmesi için gerekli ürün ve hizmet alımı olarak tanımlanmıştır.

 

İŞİN SÜRESİ: Ürünlerin teslim süresi; proje takvimine göre belirtilen tarihlerde tamamlanacak olup, 01.06.2021 tarihi itibariyle ürün, bütün aşamalarıyla tamamlanmış olarak teslim edilecektir. İşin başlangıç tarihi, mock-up/draft yapının öngörümüze sunulacağı tarih ve teslim tarihi ayrıca EK olarak paylaşılacaktır.

 

YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILAN VARSAYIMLAR: İşbu teklifin hazırlanma süreci esnasında teklif sahibi tarafından yapılan bütün varsayımların net olarak belirtilmiş olması gerekmektedir.

 

TANIMLAR VE TERİMLER:

IHKIB

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği / BİRLİK

Firma,Yüklenici Firma

Kapsamda yer alan işleri yapmak üzere teklif veren firma.

Müşteri

Sunulan Teknoloji Hizmetleri ya da teçhizatı için sözleşme altına giren ve ücret ödeyen taraf ya da kuruluş

Portal

Pek çok içeriği bir arada bulunduran internet sitesi

Tanım/Kısaltma

Açıklama

Çözüm

İhale kapsamında teklif edilen yazılımların her biri.

İş

Teknik şartnamede belirtilen projede kurulacak ürün için yapılacak işlemler.

Koruyucu bakım onarım (periyodik bakım)

Firma tarafından kullanılmakta olan, standart teknik bakım kataloglarındaki esaslara ve programa uygun bir biçimde gerçekleştirilecek olan hizmettir.

Buyer

Müşteri (Satın alma yapacak taraf, Ürün, Kumaş, Tasarım v.s)

Retailer

Perakende Firmalarını temsil eder

Manufacturer

Fabrika Üreticisini temsil eder

Supplier

Tedarikçiyi temsil eder

Brand Owners

Kendi özel markası ile yurt dışına satış yapacak firmalar

Designer

Ürün, Kumaş Tasarımcılarını temsil eder

B2B

Business-to-Business (İşletmeler ile İşletmelerin iletişimi)

SMS

Kısa Mesaj

EMAIL

E-Posta

SOA

Service Oriented Architecture (Servis Tabanlı Mimari)

DWH

Data Warehouse

(Veri Deposu Merkezi)

API

Application Programming Interface

(Yazılım Programlama Arayüzü)

 

 

İŞİN KAPSAMI / AMAÇ:

IHKIB, pazardaki konumunu güçlendirmek ve pandemi sürecinde ortaya çıkan dijital rekabetçi yapıya uygun stratejileri geliştirmek amacıyla bir dijital dönüşüm programı uygulamaktadır. IHKIB; Üyeleri ile daha etkili iletişime geçmek, yurt içi ve özellikle yurt dışındaki Buyer ve Retail firmalarına Türkiye'deki Manufacturer, Supplier ve Retail firmalarımızı online'da hızlı, kaliteli ve sürdürebilir şekilde tanıtarak, ihracatlarına destek vermek amacıyla plaftormun kurulması amaçlanmakadır. Online bu platform üzerinde sanal heyetlerin ve sanal fuar etkinliklerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

İş bu ihalenin amacı, IHKIB'in Kurulacak platform ile yukarıda belirtilen 5 farklı taraf ile iletişimini sağlayacak, esnek, yönetilebilir, raporlanabilir, hızlı ve gelişmiş kanallardan gerçekleştirilecek yüksek hacimli iletişim trafiğine olanak sağlayarak detaylı raporlayabilecek analiz ve Aksiyonlara istinaden de Karar Verebilme altyapısını kurmaktır.

Platform'da yapılan davranışlara göre, Online Pazarlama Araçları ile oluşan analizlerlede platform'da gerekli optimizasyonları yaparak; Manufacturer, Supplier, Retailer, Brand Owner ve Designer taraflarının yurt dışında bulunan Buyer ve Retail taraflarına karşı montanlı ihracat yapma oranlarını arttırmak ve bunun devamlığını sağlamak için optimum şekilde teknoloji servislerinin doğru kullanılması hedeflenmektedir.

Kurulacak bu platform, aynı zamanda tüm partiler ile (Buyer, Manufacturer, Retailer, Supplier, Designer) İletişim Platformu (E-Pazarlama Modülü) ile de entegre çalıştırarak taraflara doğru pazarlamayı, doğru zamanda yapmak arzusundadır.

 

 

 

GENEL GEREKSİNİMLER:

IHKIB B2B Online Platformu; Hem IHKIB'in kendi departmanlarınca kullanılacak olan Back-office arayüzü, hemde kullanıcılara açık web sitesi önyüz tarafı profesyonelce tasarlanmış, modern bir önyüze sahip olmalıdır.

 1. Platform ve web sayfasında çoklu dil desteği sağlanmalıdır. (İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça)
 2. Ürünün yazılımını yapacak ve kullanım lisans hakkını verecek firma; Platform'un 7/24 çalışmasını (uptime) sağlayacak mimaride yazılımı sağlayacaktır.
 3. Platform üzerinde sanal heyetlerin ve sanal fuar etkinliklerinin gerçekleştirilmesi planlandığı için mimari bu şekilde hazırlanarak, yazılım süreci bu minvalde şekillendirilmelidir.
 4. Platformun teknik alt yapısı ve mimarisi ölçeklendirilebilir şekilde olacağından, istendiği taktirde istenilen sayıda kullanıcıyı platform'da barındırabilecek kabiliyette olmalıdır.
 5. Platform katılımcılarının seçimi tamamen IHKIB'in sorumluğundadır.
 6. Platform süresince eş zamanlı ya da birbirinden farklı dönemlerde sanal seminerlerin yapılabilmesi için platformun internet sitesinde ilgili alan (landing page) oluşturulacak, bu alan kullanılarak lisans alanın belirlediği takvimlerde sanal seminerler (webinarlar) düzenlenmesiyle ilgili teknik altyapıyı sağlayacaktır.
 7. Platform, Katılımcılarına dinamik katılımcı panellerine erişim imkânı sağlanacaktır. Platforma üye olan her firmanın kullanıcı girişlerinin yapılması için uygun alanların oluşturulması firma tarafından gerçekleştirilecektir.
 8. Katılımcıya özel online veri istatistiklerin tutulduğu ekran tanımlanmasıyla tüm katılımcıların firmalarıyla ilgili ayrıntılı verilere ulaşılması hedeflenmektedir. Buradaki veriler, ilgili katılımcının visitor, unique visitor, click, unique click, sayfa görüntülenme gibi Google Analytics üzerinde bulunan önemli temel verilerin ön yüzde gösterilmesi sağlanmalıdır.
 9. Yüklenici firma platformun “Ziyaret Analiz Raporlarının“ takibi için Google Analytics ile entegrasyonunu sağlayacaktır. Eventler doğru ve eksiksiz olarak GA'e iletilecektir, ve event trackinglerin sağlıklı çalışmasından sorumludur. Tüm etkinlik boyunca Google Analytics paneli yarıdmı ile sistemin ayrıntılı ziyaretçi istatistikleri izlenebilecektir.
 10. Yazılımın dijital ortamda sağlanan dökümantasyonuyla uyum içinde olması veya tanımlanan işlevleri en iyi şekilde yerine getirmesi için azami özen gösterilecektir.
 11. Platformun Web Tasarımında; İHKİB'in talep ettiği şekilde ve İHKİB'in hizmet alımı yapacağı marka ajansı ile ortak çalışılarak hazırlanacaktır. Back Office tasarımında kararlaştırılacak ortak bir template omurgası kullanılabilir. Buradaki template renk, font, ve diğer görsel konular IHKIB'in oluşturacağı marka kimliği DNA'sına uygun olarak hazırlanacaktır.

 

 

 1. Ziyaretçiler/Doğrulanmış alıcılar platformun ana sayfada yer alan ziyaretçi/attendant kayıt alanları ile alınacaktır. Ziyaretçilerin ve alıcıların giriş yapmadan önce doldurmaları için İHKİB'in belirlediği bilgilerin alındığı formlar oluşturulacaktır. Fuara kayıt gerçekleştirmeyen ziyaretçiler ve alıcılar alınmayacak.
 2. Platform içerisinde online olarak gerçekleştirilecek olan sanal heyet, fuar ve seminerlere ilişkin site kullanıcılarına istendiği taktirde pop-up duyurular gösterilebilecektir. Panel'de web sitesi içerisinde banner'ların değiştirilebileceği bir alan da sağlanacaktır.
 3. Web sitesi kullanımında CMS kontrol paneli sayesinde istendiği taktirde değişiklikler platform üzerinden IHKIB Dijital Departmanı tarafından da yapılabilmelidir.
 4. Platform mobil kullanımı tamamen responsive bir mimaride olmalı ve kullanımı için herhangi bir uygulama indirmeye gerek kalmadan tüm mobil platformlardan fuar alanına kolay erişim sağlanabilmelidir.
 5. Platform'a katılımcı firmaların aramalarında kolaylıkla bulunabilmesi amacıyla ürün grubu, ihracat ülkeleri, kumaş türü, sertifika, v.g gibi attribute filtrelenebilmesine imkan sağlanmalıdır. İlgili tam filtre listesi IHKIB tarafından sağlanacak olup, platform'a ve web sayfasına implementasyonu firmanın sorumluluğundadır.
 6. Platform kullanıcılarına web sayfası ve platfom davranışlarına istinaden segmentasyon yapılabilmeli, filtrelere göre toplu email veya SMS gönderimi için ilgili segmented kitleler .csv olarak CMS panelinden indirilebilmelidir.Platform kullanıcısı alıcılar ziyaretçiler ve katılımcılara özel anketler tasarlanabilmeli,dosya gönderimi sağlanabilmedir.
 1. Segmente edilmiş kitlelere çeşitli dijital pazarlama kanalları kullanılarak iletişim sağlabilmelidir. IHKIB'in Dijital pazarlama için tercih edeceği Dijital Pazarlama Platform'u ile IHKIB Platform'u entegre olarak çalışabilmeli ve API üzerinden sync kalabilmelidir.
 2. Platforma kayıt yapan firmaların katılım sağlayacakları sanal fuar ve heyetlere tekrar kayıt yaptırmak zorunda kalmaksızın sistemde kullandıkları kullanıcı adı ve şifresiyle geçiş yapabileceklerdir.Geçiş yapılan etkinlik kapsamında katılımcı bedeli tahsilatları İTKİB Sanal Pos sistemi ile entegre edilerek  etkinlik içerisinde katılımcılardan tahsil edilebilmeli veya geçişler tahsilata bağlı olarak gerçekleştirilebilmelidir.
 3. Tüm katılımcılar etkinlik boyunca kendilerine özel olarak tanımlanan Yönetici paneli ile stantlarda hangi ziyaretçilerin olduğunu görebilecekler.(Online ve offline olma durumları da paylaşılmalıdır.)Katılımcılar ziyaretçi ve alıcıları standına davet edebilmeli kartivisit bırakabilmelidir.
 4. Firma İHKİB tarafından talep edilecek tüm revize isteklerine ivedi şekilde dönüş sağlayacak ve uygulamaları gerçekleştirilecektir.
 5. Kullanıcı login süreci sırasında bir çok verifikasyon istenebilir.
 6. Fuar görüşmelerinin platform üzerinde yapılabilirliği durumunda, verimliliği ölçebilmek adına firmalar arası yapılan kontrat bedellerinin tutulacağı bir alan oluşturulabilir.
 7. Platform içerisinde, her firmanın ürünlerini oldukça detaylı girebileceği ürün detay sayfası kapsamı olacaktır, bu ürün detayları ve klasifikasyon IHKIB'in belirlediği belirli disiplinler içerisinde olacaktır.
 8. Platform Markalı ihracata da olanak sağlayacaktır (Brand Owners). Marka alıcılı modeli de destekleyecektir.
 9. Platform içerisinde, Target Group (Women, Men, Kids), Main Product Category (Endüstri dikeyi) ve Product Range (Elbise, Etek v.s) gibi kırınım kategorilerini kapsayacaktır.
 10. Sertifika listeleri platform'a yüklenebilecektir.
 11. Ürün ve Kumaş  pattern'lerinin türevleri içeride attribute olarak tutulabilmelidir.
 1. Oluşturulacak Buyer profile listesi IHKIB tarafından hazırlanacak olup, Sitede ve platformdaki implementasyonu firma tarafından yapılacaktır.
 2. Platformun bütün kullanım haklar İHKİB'e aittir.Platform kapsamında geliştirilecek tüm yazılım ve uygulamalara ait kayna kodları eksiksiz olarak idareye teslim edilecektir.Kaynak kodlarının telifi İHKİB'e aittir.

PLATFORM TEKNİK GEREKSİNİMLER:

Teklif Sahibi bir Çözüm Mimarisi Dokümanı (Solution Architecture) hazırlayacaktır. Bu dokümanda;

 • Kurulacak yapının mimari tasarımı,
 • IHKIB Platformunun diğer sistemler ile entegrasyonun nasıl sağlanacağına dair detaylı teknik analiz,
 • IHKIB Sistemleri ile entegrasyonda kullanılacak adaptörler ve tasarımları,
 • E-Birlik ve diğer olabilecek TİM ve/veya Ticaret Bakanlığı'nın İhracatçılar için sağlayabileceği faydalı veri platformlarına entegre olunabilecek modellerin belirlenmesi,
 • Sistemlerle ve sistem içerisinde iletişim protokolleri,
 • Donanım çözümleri yer alacaktır.

Proje kapsamındaki Portalin üzerinde çalışacağı donanım, muhtelif başarım senaryolarına göre tariflenmelidir. (Darboğazlar, performansı artırmak için yapılacaklar vs.)

Yüklenici, proje kapsamında kullanılacak donanımın teknik özelliklerini, donanım üzerinde çalışacak işletim sistemini, uygulama sunucularını ve başarım tahminlerini de Çözüm Mimarisi Dokümanında belirtecektir. Bu dokümanın oluşturulması için gerekli veriler aşağıda belirtilmiştir:

 1. Kurulacak Yapının Örnek Mimari Tasarımı
 1. Sistemin Üzerinde Çalışacağı:
 1. İşletim sistemi:
 2. Portal sunucusu:
 3. Http Sunucusu:
 4. Veri tabanı sistemi:
 

 

KULLANICI EKRANINDA BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER:

 • Katılımcı Şirket Bilgileri Ekleme: Katılımcılar şirket bilgilerini girebilir ve ziyaretçilerinin görünümüne sunabilir.
 • İletişim Bilgileri Ekleme: Katılımcılar bilgilerini iletişim formu aracılığıyla ziyaretçilerine gösterebilir.
 • Video Ekleme: Katılımcılar, şirket tanıtım, üretim süreci, ürün eğitimi vb. videolarını kendi alanlarına yükleyerek ziyaretçilerine sunabilir. ( Videoların youtube linki verilecektir.)
 • Katalog Ekleme: Katılımcılar, broşürler, kataloglar, şirketi tanıtan broşürler, kullanım kılavuzları, ürün bilgi formlarını yükleyerek ziyaretçilerine sunabilirler.
 • Banner ve Poster Ekleme: Katılımcılar kendi alanlarını kendi ürünlerinin ve markalarının görselleri ile dizayn edebilirler ve yüksek çözünürlüklü görüntülere erişim sağlanmasına imkan sunabilirler.
 • Ürün Görseli Ekleme: Katılımcılar firma alanlarında sergilemek istedikleri ürünlerin görsellerini ekleyerek sergileyebilirler.
 • Canlı Sohbet Özelliği: Katılımcılar belirlediği kişilerin hangi dilde hizmet vereceğini ve hangi saatlerde online olacaklarını belirleyerek sisteme girebilirler. Böylelikle ziyaretçilerine canlı destek hizmeti sağlayabilirler.
 • Mesajlaşma Özelliği: WhatsApp özelliğini kullanarak katılımcılar belirlediği kişilerin hangi dilde hizmet vereceğini ve hangi saatlerde online olacaklarını belirleyerek ziyaretçilerle görüşme sağlayabilirler.
 • Online Kartvizit Bilgileri Toplayabilme/Bırakabilme
 • Ürünlerin Tüm Attribute / Filtreleyebilme Özelliklerinin Girilebilmesi
 • Sertifikaların .PDF olarak yüklenebilmesi ve Kullanıcı kartında gösterebilme

YÖNETİM EKRANINDA BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER:

 • Yönetim Onay Ekranları

Katılımcı firmaların ve ziyaretçilerin kayıt durumu onayları ile firmalar tarafından yüklenen ürün, görsel ve diğer medyaların onaylanmasının sağlanacağı ekranlar oluşturulmalıdır. Ayrıca platform içerisinde kullanılan tüm tanımlamaların eklenmesi, değiştirilmesi ve kaldırılması işlemlerine imkan sağlamalıdır.

 • Tahsilat Ekranı(Sanal Pos ile Entegre): Etkinlik bazında tahsilata imkan veren
 • Anket Modülü: Katılımcı ve ziyaretçilere dönemsel olarak ve çeşitli içeriklerde etkileşimi tespite    yönelik anketlerin uygulanması
 • Ziyaretçi Yönetimi: Platforma kayıt yapan ziyaretçilerin uygunluk kontrolü ve onay aşaması
 • Veri Analizi / Raporlama: Takvim, etkinlik, katılımcı / ziyaretçi / ürün bazlı raporlama imkanı 

SİSTEMİN İLİŞKİSEL VERİTABANINDA ANALİZ YAPABİLMESİ KAPSAMINDA:

 • İlişkisel bir veritabanı kullanılmalı.
 • Gerçek zamanlı raporlama yapılabilmeli.
 • Verileri javasript ve rest servisileri ile alabilmeli.
 • Önceden tanımlama yapılmadan funnel analizi yapılabilmeli.
 • Arkada kullanılan ilişkisel veritabanının şeması paylaşılmalı.
 • Raporlamada örnekleme yapılmamalı, verinin tamamı kullanılmalı.
 • Toplanan verilerin ham hali, istenilen sistemlere istenildiği zaman aktarılabilmeli.
 • Site üzerindeki bütün işlemler raporlanabilmeli.
 • Özel raporlar kullanıcı tarafından arayüz üzerinden hazırlanabilmeli.
 • Siteye trafik yaratmak için yapılan bütün işlemler raporlanabilmeli.
 • Site üzerinde izlenen patikalar raporlanabilmeli.
 • Siteye ziyaret devamlılığı ve frekansı raporlanabilmeli.
 • Bütün raporlar oluşturulan davranışsal segmentler bazında raporlanabilmeli.
 • Gönderilen ziyaretçi demografik bilgileri raporlarda segment olarak kullanılabilmeli.
 • Geçmişte ziyaretçiler tarafından yapılan işlemler segment olarak kullanılabilmeli.

SİSTEMİN OTOMATİK SEGMENTASYON YAPABİLMESİ KAPSAMINDA:

Aşağıdaki kriterlere uyan ziyaretçilerin AND, OR ve NOT mantık operatörleri kullanarak, kullanıcı tarafından listesi alınabilmeli, sonradan kullanılmak üzere segment saklanabilmeli.

 • Kullanılan tarayıcı
 • Siteye geldiği şehir ve ülke
 • Ziyaret ettiği gün ve saatler
 • Çözünürlük
 • İşletim sistemi
 • Mobil ve/veya Masaüstü
 • Mobil Cihaz
 • Kaçıncı ziyaret olduğu
 • Gezdiği sayfalar
 • Aradığı kelimeler
 • Kliklediği bannerlar
 • Görüntülediği ürün, ürün grupları, kategoriler
 • Yaptığı başvurular
 • Sayfa Ziyaret İstatistikleri
 • Ürün Ziyaret İstatistikleri
 • Sitede ve/veya Platform'da ne kadar zaman harcadığı
 • İstenilen tarih aralığında hangi fuarlara katılım sağladığı
 • İstenilen tarih aralığında hangi taraflar ile görüşme yaptığı

Saklanan segmente uyan kisiler kayan zaman penceresi mantığıyla belirli araliklarla SFTP ile gonderilebilmeli.

SİSTEMİN OTOMATİK HEDEFLEME YAPABİLMESİ KAPSAMINDA:

Aşağıdaki kriterlere verilecek değerlere uyan kişiler siteye girdiğinde istenilen banner gösterilebilmeli, pop-up yapılabilmeli.

 • Kullanılan tarayıcı
 • Siteye geldiği şehir ve ülke
 • Ziyaret ettiği gün ve saatler
 • Çözünürlük
 • İşletim sistemi
 • Mobil ve/veya Masaüstü
 • Mobil Cihaz
 • Kaçıncı ziyaret olduğu
 • Gezdiği sayfalar
 • Aradığı kelimeler
 • Kliklediği bannerlar
 • Görüntülediği ürün, ürün grupları, kategoriler
 • Yaptığı başvurular
 • Sayfa Ziyaret İstatistikleri
 • Ürün Ziyaret İstatistikleri
 • Sitede ve/veya Platform'da ne kadar zaman harcadığı
 • İstenilen tarih aralığında hangi fuarlara katılım sağladığı
 • İstenilen tarih aralığında hangi taraflar ile görüşme yaptığı

Site üzerindeki işlemlere(sayfaya bakma, ürüne bakma, bannera klikleme vb.) puan verilebilmeli, belirli puanı aşanlara pop-up yapılabilmeli.

 

 

PERFORMANS KRİTERLERİ:

 • Platform IHKIB'in dışarıya açılan global yüzü olduğu için sistemin performansı,  etkinliği ve sağlamlığı oldukça önemlidir.
 • Sistem %99.9 kesintisizlikle çalışmalıdır.
 • Sistem, network trafik yükünün %85 oranında olduğu durumlarda, ağ ve harici sistemler nedeni ile yaşanan gecikmeler hariç olacak şekilde;
  • Ana Sayfanın yüklenme süresi en fazla 3 saniye olacaktır.
  • Menüler arasındaki geçişler en fazla 1 saniye sürecektir.
 • Bu performansı sağlamak için yedekli bir yük dengeleme (load balance) olacaktır.

TEKLİF İÇERİĞİ:

Teklifi veren şirket teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak belirtecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır.

GENEL TEKLİF VERME ŞARTLARI:

 1. Teklifler, KDV hariç olarak gösterilmelidir.
  1. Teklifler 25/03/2021 tarihi en geç saat 17:00'a kadar e-posta yolu ile iletilmelidir.
 2. Teklifler Türk lirası olarak verilecektir.
  1. Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. (Zorunlu belgedir.)
  2. İlgili mevzuatta bulunan mücbir (zorlayıcı) sebepler dışında firma; teklifin uygun görülüp sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 15 gün içinde ilgili mevzuatta belirtilen mercilere işin gerektirdiği her türlü bildirim ve başvuruyu yapacak ve BİRLİK'i bilgilendirecektir.
 3. Şartnamenin firma yetkilisi tarafından her sayfanın kaşelenip imzalanması. (Zorunlu belgedir)
 4. Güncel imza sirküleri. (Zorunlu belgedir)
 5. Proje İş/Akış Çizelgesi(Zorunlu belgedir)
 6. Referanslar. (İsteğe bağlı belgedir.)

Sorularınız için aşağıda yer alan kişiler ile irtibat kurabilirsiniz.

İlgili kişiler:   Hale Gülbaz    hale.gulbaz@itkib.org.tr

Raziye Şahinraziye.sahin@itkib.org.tr       0212 454 0371

Zeynep Öztürk zeynep.ozturk@itkib.org.tr   0212 454 0441

 

 

 

ÖDEME ŞARTLARI:

Ödemeler İSTEKLİ tarafından düzenlenen faturanın BİRLİK'e tebliği, BİRLİK tarafından onaylanması ve BİRLİK'in ödeme takvimine uygun olarak İSTEKLİNİN banka hesabına yapılacaktır.

Ödemelere dair hususlar sözleşmede belirlenecek olup, minimum 2, maksimum 3 ödeme dönemi planlanmaktadır.

GİZLİLİK:

İSTEKLİ, işbu Şartname konusu hizmetlerin ifası kapsamında edindiği ticari, teknik, ekonomik, finansal bilgiler dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgiyi saklı ve gizli tutacak, hiçbir kişi ya da kuruluşa, üçüncü kişilere ifşa etmeyecek ve ulaşma imkanı vermeyecek, işbu Şartname konusu hizmet kapsamında belirlenen dışında hiçbir maksatla kullanmayacaktır. İSTEKLİ'nin personelinin ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranmaları halinde doğrudan İSTEKLİ sorumlu olacaktır. İSTEKLİ, kendisinin veya personeli veya kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin herhangi bir şekilde gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde, İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin veya 3. Kişilerin veya kuruluşların uğradığı her türlü zararı tazmin edecek ve 75.000 TL tutarında cezai şartı BİRLİK'e ödeyecektir. Gizlilik yükümlülüğü süresiz olarak geçerli olacaktır.

İşbu doküman IHKIB'e özel olan bilgileri ihtiva etmektedir. Bu belgeleri alan her kimseye bu bilgilerin gizliliğinin muhafaza edilmesi tevdi edilmiştir. Teklif Çağrısı (RFP) belgesinde yer alan bilgiler IHKIB'in açık izni olmaksızın tamamen veya kısmen çoğaltılamaz.

Teklif veren kişiler bu Teklif Çağrısı sürecine ilişkin bütün yazışmaları özel ve gizli belgeler ve/veya gizlilik hükmüne tabi olan yazışmalar olarak dikkate alacaktır.

Teklif veren kişiler, bu davette bulunan her türlü ayrıntıyı veya çağrı sürecine ilişkin bütün yazışmaları herhangi bir ticari veya teknik belge veya başka bir yerde yayınlamayacak veya ifşa etmeyecektir.

GÜVENLİK:

KVKK & GDPR:

 • Platform kullanıcılarının, fuarda kullanılacak verilerin uygun serverlarda muhafaza edilmesi, bu serverların ve katılımcı verilerinin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik tedbirlerin alınması yüklenici firmanın sorumluluğundadır.
 • KVKK (6698 nolu kişisel verilerinin korunması kanunu) ve GDPR için yapılması gereken tüm teknik işlemler, Log detaylarının trace edilebilirliği, IP tutulması ve otantikasyon gibi servisler yüklenici firmanın sorumluluğundadır.
 • Regex, email adresinin doğrulu da firma tarafından sağlanacaktır.
 • Firma, platform süresince özel olarak oluşturulacak web sitesi ya da yazılım'ın kullanılmasıyla elde edilecek ve ilgili serverlarda tutulacak ticari/katılımcı verilerini herhangi bir ticari amaçla kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

GENEL HÜKÜMLER:

1. İSTEKLİ'nin teklifinin kabulü halinde, BİRLİK ile İSTEKLİ arasında şartname konusu işe ilişkin sözleşme imzalanacak ve ilgili sözleşme, TARAFLAR arasındaki asli hukuki metin olacaktır.

İşbu Şartnamenin bir maddesi hukuken geçersiz ise ya da geçersiz hale gelirse, bundan sözleşmenin diğer maddeleri etkilenmez.

2. Taraflar arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda BİRLİK defter kayıt, belgeleri ve bilgisayar kayıtları tek başına kesin delil teşkil edecektir.

3. İSTEKLİ teklifte belirttiği adreslerini tebligat adresi olarak gösterdiklerini, adres değişikliklerinin yazılı olarak noter kanalı ile bildirilmediği takdirde, bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

4.  Şartnameye konu teklifin BİRLİK tarafından kabulü üzerine imzalanacak sözleşmeden doğan her türlü damga vergisi, resim, harç İSTEKLİ tarafından ödenecektir.

5. Taraflar, işbu Sözleşme ile ilgili olan konularda ve işbu Sözleşme'nin ifasına ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca tabi oldukları hukuki, idari ve teknik yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirecek ve birbirlerinin bahsi geçen mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyici davranışlardan kaçınacaktır. Taraflar söz konusu verileri sözleşmeye konu faaliyetler dışında hiçbir amaçlar üçüncü kişi/kişilerle paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek ve söz konusu verileri koruma altına almak amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.

6.  BİRLİK, işbu sözleşmeyi süresiz ve bildirimsiz tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilir. Böyle bir fesih halinde BİRLİK, Hizmet Veren'in kusuru sebebiyle feshedilmemesi şartı ile Hizmet Veren'e yalnızca fesih tarihine kadar gerçekleştirmiş olduğu yazılı belgelerle ispat edilebilir imalatlar ve hizmetlere ilişkin ödeme yapmakla yükümlüdür.

7. Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra İSTEKLİ ile yapılacak sözleşmede yukarıda belirtilen bütün koşullar yer alacaktır.

8. Hizmetin İSTEKLİ tarafından gereken şartlar ve koşullar ile yapılmaması veya yapılamaması halinde sözleşme bedelinin %50 si kadar cezayı ödemeyi kabul ve taahhüt eder. İSTEKLİ, belirlenen cezai şart miktarının fahiş olmadığını ve bu bedele itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ERKEN BİTİRME, GECİKME VE SÜRE UZATIMI:

İSTEKLİ, şartname konusu işin erken bitirilmesi veya teslimi halinde herhangi bir ek ücret talebinde bulunamaz.  Şartname konusu işin gecikmesi halinde, BİRLİK, gecikmenin sebeplerini değerlendirerek gerekli gördüğü takdirde süre uzatımı verebilir. İSTEKLİNİN, şartname konusu işi süresinde herhangi bir sebeple bitirememesi veya layıkıyla teslim edememesi halinde, kendiliğinden temerrüde düşmüş sayılacaktır. Bu durumda gecikmelerin kapsamı ve uygulanacak cezai şartlar aşağıda listelenmiştir. BİRLİK bu cezai şartı yapacağı ödemelerden mahsup hakkını haizdir.

Projenin öngörülen sürede tam teşekküllü ve eksiksiz işler vaziyette servise verilebilir halde teslim edilmemesi/geçici kabulde uygun bulunmaması durumunda, her geçen gün için Sözleşme bedelinin %0,2'si oranında ceza kesilir.

Bu durumda gecikmeli süre 30 (otuz) takvim günüdür. Gecikmenin 30 (otuz) takvim gününü aşması durumunda, IHKIB'in, gecikme cezası uygulayarak bekleyebileceği gibi, firma ile arasındaki sözleşmeyi fesih de edebilir.

Firmaca yazılıma uygulanan periyodik bakım süresi içerisinde yazılım arızalı kabul edilmez ve ceza kesilmez.

Tanımlanan iş ve faaliyetlerin belirtilen müdahale süresinde gecikme olursa ve süresi içerisinde tamamlanamayarak cezaya girilmişse Sözleşme bedelinin %0,3'ü oranında ceza kesilir.

 

 

GARANTİ:

Sisteme ait tüm donanımlar ve yazılımlar benzeri unsurlar her türlü hataya karşı 1 (bir) yıl garanti kapsamında olacaktır.

Garanti süresi; Kurulacak Sisteme ait geçici kabulün Şirketimizce onaylanması ile başlayacaktır.

Garanti süresi boyunca, Garanti sonrası Bakım Onarım ve Teknik Destek Hizmetleri kapsamında belirtilecek hizmetler ücretsiz olarak verilecektir.

Garanti süresi; Şirketimiz yetkili makamlarınca en son onaylanan geçiçi kabul raporunun onay tarihi ile başlar ve kat'i kabul raporunun tarafımızca yazılı onaylanması ile sona erecektir.

Firma, garanti süresi içinde, yazılım ve hizmetlerin kesintisiz devam ettirilmesinden sorumludur. Bunun için gerekli bakım, onarım firma tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır. Bakım-onarım bölümünde yer alan bakım ile ilgili tüm hükümler, garanti süresi içinde de geçerli olacaktır. Bu nedenle Firma, Bakım-onarım bölümünde tanımlı hükümleri aynen kabul ettiğini teyit edecektir.

Firma, bakım onarım ve teknik destek büroları ile bunlardan sorumlu kişilerin isim, adres, telefon ve faks numaraları ile e-mail adreslerini Şirketimize bildirecektir.

MÜCBİR SEBEP HALLERİ:

Taraflardan herhangi biri kalacağı mücbir sebepten dolayı yükümlülüklerini veya yükümlülüklerinin bir kısmını yerine getirmezse diğerine karşı sorumlu olmayacaktır. İş bu şartname çerçevesinde mücbir sebep halleri tarafların çalışmalarını engelleyen ve tabii afet vasfını haiz olduğu ilgili resmi kuruluşlardan belgelendirilmiş bulunan; yangın sel, kasırga, deprem gibi doğal afetler ve ilan edilmiş harp hali, salgın hastalık, iç isyandır.  Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Mücbir sebepler dolayısıyla meydana gelecek gecikmelerden doğabilecek zararları Taraflar birbirlerinden talep edemeyeceklerdir.

TEKLİF VEREMEYECEK OLANLAR:

Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir.

a. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİK Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/BİRLİK personeli,

b. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİKten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,

c. Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî hısımları,

d. Bu fıkranın (a) ve (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,

e. Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen İSTEKLİLER ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen İSTEKLİLER,

f. Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar.

İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ:

Aşağıda belirtilen durumlardaki İSTEKLİLER bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

1.Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan,

2. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

3. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.

DEVİR VE TEMLİK:

İSTEKLİ, işbu şartname konusu işi ve varsa bu iş karşılığında elde edeceği ödeme/hakkedişleri, hasleten hak ve yükümlülüklerinin herhangi birini veya tamamını BİRLİK'in yazılı onayı olmaksızın, herhangi bir 3.kişiye devir ve temlik edemez. BİRLİK, işbu şartname konusu işten kaynaklı hak ve yükümlülüklerini devir ve temlik hakkını haizdir.

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ:

1.Teklifler, BİRLİK Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlikten oluşacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.

2. Değerlendirmede, uygun fiyat ve İSTEKLİ'nin benzer işlerde tecrübe ettiği hizmet kalitesi göz önünde bulundurulacaktır.

3. Değerlendirme sonuçları İSTEKLİLERE yazılı olarak bildirilecektir.

İSTEKLİLER, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde BİRLİK'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler. 

İHALEDEN VAZGEÇME:

1. BİRLİK gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir.

2.İSTEKLİLER, BİRLİK'in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde BİRLİK'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

İş bu şartnameden doğacak uyuşmazlıkların giderilmesinde, İstanbul Tahkim Merkezi yetkili kılınmıştır. Uyuşmazlıklarda Türk hukuku ve İstanbul Tahkim Merkezi tahkim kuralları uygulanacaktır.

 

 

 

MALİ TEKLİF FORMU:

Platform Yazılım Hizmeti

 

Firma

Teklif (Rakam ile KDV Hariç)

Teklif (Yazı ile KDV Hariç)

 

 

 

 

Platform Bakım Servisi (1 yıllık garanti süresi sonrasında verilecek bakım hizmeti)

 

Firma

Teklif (Rakam ile KDV Hariç)

Teklif (Yazı ile KDV Hariç)