İSTANBUL HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ISPO 2022 STANT İNŞAAT ŞARTNAMESİ

İSTANBUL HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ISPO 2022 STANT İNŞAAT ŞARTNAMESİ

 

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

GENEL:

Bu teklif şartnamesi, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesindeki İstanbul Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin ISPO Münih 2022 fuarının 1 dönemlik stant inşaat hizmetini içeren iş için verilecek olan tekliflere ilişkin usul ve şartları kapsamaktadır.

İDARE    : İstanbul Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği kısaca İHKİB olarak anılacaktır.

İSTEKLİ : Teklif Sahibi Firma.

İŞİN KAPSAMI:

İHKİB organizatörlüğünde 28-30 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleşecek olan ISPO Munich 2022 fuarının Türkiye ulusal katılımı Birliğimizce gerçekleştirilecektir. Yılda 1 Dönem olmak üzere bu dönem kapsamında stant inşaat hizmeti satın alınacaktır. Hem info stant hem de katılımcı firma stantları için en az iki farklı malzemeden 3 boyutlu teklif hazırlanacaktır. Bu dönem (2022 fuarı dönemi) itibari ile firmalar ve Türkiye standı için toplam 556 m2 stant inşaatı planlanmaktadır. İhaleye katılabilmek için aday firmaların ISPO Munich fuarının organizatörü Messe Munchen GmbH'in akreditasyonuna sahip olması gerekmektedir.

Tahmini firma sayısı: 28

 

TEKNİK ŞARTNAME

 

 1. KATILIMCI FİRMALAR İÇİN STANTLAR:

 

a) Stand duvarları mdflam/Suntalam/ Maxima. Alüminyum iskelet olabilir.

b) Stand duvar yükseklikleri projeye göre 300 cm veya üstü olacaktır.

c) Her stand da 100x100 veya 100x200 cm ebatlarında kabin (Katılımcı firmaların istemesi durumunda),

 • 1 masa, 3 sandalye (Suni Deri) ve 1 Masa (Cam Masa)
 • 4 adet raf sistemleri hazırlanacak (raf ölçülerini firmalar bildirecek) + 4 adet raf altı askılıklar paslanmaz ve her standa tekerlekli askılık veya ızgara askılık
 • Kullanılacak malzemeler 1.Sınıf Sunta Lam ve Alüminyum Askılık
 • 1 track of lights
 • 1 çöp kutusu
 • Stand içerisini kaplayan halı (5 mm kalınlık olmalı  ve renk değişkenlik gösterebilir)
 • 1 özel tasarım alınlık yazısı
 • 2 adet ortalama 2 metre uzunluğunda 1 metre genişliğinde stant duvarına yapıştırılacak poster (Dijital Baskı Ferrari ve folyo)

 

 

 1. İNFO STANT İÇİN STANT:

 

a) Stand duvarları mdflam/Suntalam/Maxıma ve alüminyum iskelet olabilir.

b) Stand duvar yükseklikleri Projeye göre 3 mt veya üstü olacaktır.

 

 • Toplam info stant alanı (B2) 80 metrekare olacaktır.
 • Firmalara sunuma yeterli sayıda masa ve sandalye
 • 2 info desk
 • Yeterli sayıda koltuk (4 kişilik) önünde kahve masası
 • Yeterli Işıklandırma
 • 2 çöp kutusu
 • Stant içerisini kaplayan halı (5 mm kalınlık olmalı ve renk değişkenlik gösterebilir)
 • 1 özel tasarım alınlık yazısı
 • Tüm stand duvarlarını kaplayacak poster
 • 1 adet 7 metrekare büyüklüğünde depo alanı.
 • Depo alanı içerisinde büyük çöp kovası
 • Depo alanı içerisinde raf ünitesi
 • Stand içerisinde yeterli miktarda elektrik prizi
 • Dekoratif Çiçekler

 

 1. Ürün askılıkları paslanmaz askılık sistemi, raf ölçüleri firmalardan onay alınacaktır
 2. Depo içerisinde askılık + çöp kovası +raf
 3. Firmaların stand alanı büyüdükçe aldıkları mobilyalar da aynı oranda artacaktır. Yukarıda bahsi geçen malzemeleri başka malzemeler ile değiştirmek isteyen firmalar adına İHKİB öncelikle yüklenici firma ile fikir alışverişinde bulunur, İHKİB'in onayına müteakip firmaların Ekstra talep maliyetleri firmalar adına İHKİB öder.

 

 

 

 

 1. LOGOLAR ve GÖRSELLER:
  1. Firma logo ve görsellerinin baskı ve uygulaması yapılacak

 

 1. AYDINLATMA ve İLETİŞİM:
  1. Elektrik yüklenici tarafından yapılacaktır.
  2. Stand genel aydınlatmaları her 3/4 m² ye 1 adet projektör ile,
  3. Raf aydınlatmaları için gizli aydınlatma her raf için uygulanacaktır.
  4. Her 9 metrekarelik stantta 1 adet elektrik prizi bulunacaktır.

 

 

 1. TEMİZLİK ve SERVİS HİZMETLERİ:

 

 1. Fuar süresince stantların günlük temizlikleri düzenli olarak yapılacak ve teknik hizmetler için görevli bulunacaktır.

 

Yukarda belirtilen hususların dışında yapılacak olan her türlü değişiklik karşılıklı olarak görüşülerek kararlaştırılacak ve en geç fuar tarihinden 30 gün önce bildirilecektir.

ÖDEME ŞARTLARI

 

Ödemeler İSTEKLİ tarafından düzenlenen faturanın BİRLİK'e tebliği, BİRLİK tarafından onaylanması ve BİRLİK'in ödeme takvimine uygun olarak İSTEKLİNİN banka hesabına yapılacaktır.

 

GİZLİLİK

İSTEKLİ, işbu Şartname konusu hizmetlerin ifası kapsamında edindiği ticari, teknik, ekonomik, finansal bilgiler dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgiyi saklı ve gizli tutacak, hiçbir kişi ya da kuruluşa, üçüncü kişilere ifşa etmeyecek ve ulaşma imkanı vermeyecek, işbu Şartname konusu hizmet kapsamında belirlenen dışında hiçbir maksatla kullanmayacaktır. İSTEKLİ'nin personelinin ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranmaları halinde doğrudan İSTEKLİ sorumlu olacaktır. İSTEKLİ, kendisinin veya personeli veya kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin herhangi bir şekilde gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin (İTKİB) veya 3. Kişilerin veya kuruluşların uğradığı her türlü zararı tazmin edecek ve 50.000 TL tutarında cezai şartı İTKİB'e ödeyecektir. Gizlilik yükümlülüğü süresiz olarak geçerli olacaktır.

 

GENEL HÜKÜMLER:

1.  İşbu Şartnamenin bir maddesi hukuken geçersiz ise ya da geçersiz hale gelirse, bundan sözleşmenin diğer maddeleri etkilenmez. Hukuken geçersiz maddelerin yeri, sözleşme taraflarınca zaman kaybetmeden sözleşmenin sahip olduğu ekonomik amaca en yakın geçerli madde ile doldurulur.

2.  Taraflar arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda İTKİB defter kayıt, belgeleri ve bilgisayar kayıtları tek başına kesin delil teşkil edecektir.

3.  Taraflar sözleşmedeki adreslerini tebligat adresi olarak gösterdiklerini, adres değişikliklerinin yazılı olarak noter kanalı ile bildirilmediği takdirde, bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

4.  Sözleşmeden doğan her türlü damga vergisi, resim, harç İSTEKLİ tarafından ödenecektir.

5.  Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra İSTEKLİ ile yapılacak sözleşmede yukarıda belirtilen bütün koşullar yer alacaktır.

 1. LOJİSTİK VE ZAMANLAMA 

Hizmetin Sağlanacağı Yer: ISPO Fuar Alanı MUNICH

Uygulama Tarihi: 28 – 30 Kasım 2022

 

 

TEKLİF MEKTUBU HAZIRLAMA

 1. Tekliflerin, 23/08/2022 tarihi en geç saat 15:00'e kadar EK 1 teklif formunun ve şartnamenin her sayfası kaşeli & imzalı ve 3D proje çizimiyle birlikte İTKİB Genel Sekreterliği, Yenibosna Merkez Mah. Sanayi Caddesi Dış Ticaret Kompleksi B Blok Kat:3; Yenibosna İstanbul adresine kapalı zarf yolu ile iletilip evrak kayıt birimimizce kayıt altına alınmalıdır. Teklif mektubu (Ek1) bir zarfa konulduktan sonra zarfın üzerine teklif veren firma ismi, teklif verdiği konu (ihale konusu) açıkça yazılıp zarf kapatıldıktan sonra, zarfın kapanan kısmına da teklif veren tarafından kaşe ve imza yapılmalıdır.

Teklif İçeriği:

 • Fiyat Teklifi.
 • İş Örnekleri ve Referans Listesi.
 • Proje Planı.
 • İmza Sirküleri
 • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
 • En az 2 malzeme için info stand ve katılımcı standları için 3d proje çizimi

Teknik konulardaki sorularınız için Konfeksiyon Fuarlar Şube – Fide Karakoyunlu

                                                               0212 454 06 87 -  fide.karakoyunlu@itkib.org.tr

İdari konulardaki sorularınız için Satın Alma Şube –  Meryem Bozkurt  

                                                                0212 454 02 07 -  meryem.bozkurt@itkib.org.tr ulaşabilirsiniz.

 

 

2. Teklifte fiyatlar, KDV hariç olarak belirtilmiş olacaktır.

3. Teklif içerisindeki bedel rakamla ve yazıyla bildirilecektir.

4.  Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.

İlgili mevzuatta bulunan mücbir (zorlayıcı) sebepler dışında firma; teklifin uygun görülüp sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 15 gün içinde ilgili mevzuatta belirtilen mercilere işin gerektirdiği her türlü bildirim ve başvuruyu yapacak ve İTKİB'i bilgilendirecektir.

 

ERKEN BİTİRME, GECİKME VE SÜRE UZATIMI

İSTEKLİ, şartname konusu işin erken bitirilmesi veya teslimi halinde herhangi bir ek ücret talebinde bulunamaz.  Şartname konusu işin gecikmesi halinde, BİRLİK, gecikmenin sebeplerini değerlendirerek gerekli gördüğü takdirde süre uzatımı verebilir. İSTEKLİNİN, şartname konusu işi süresinde herhangi bir sebeple bitirememesi veya layıkıyla teslim edememesi halinde, kendiliğinden temerrüde düşmüş sayılacaktır. Bu durumda gecikilen gün başına şartnamede öngörülen işin bedelinin %1'i oranından cezai şart BİRLİK'e ödenecektir. BİRLİK bu cezai şartı yapacağı ödemelerden mahsup hakkını haizdir.

MÜCBİR SEBEP HALLERİ

Taraflardan herhangi biri kalacağı mücbir sebepten dolayı yükümlülüklerini veya yükümlülüklerinin bir kısmını yerine getirmezse diğerine karşı sorumlu olmayacaktır. İş bu şartname çerçevesinde mücbir sebep halleri tarafların çalışmalarını engelleyen ve tabii afet vasfını haiz olduğu ilgili resmi kuruluşlardan belgelendirilmiş bulunan; yangın sel, kasırga, deprem gibi doğal afetler ve ilan edilmiş harp hali, salgın hastalık, iç isyandır.  Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Mücbir sebepler dolayısıyla meydana gelecek gecikmelerden doğabilecek zararları Taraflar birbirlerinden talep edemeyeceklerdir.

TEKLİF VEREMEYECEK OLANLAR:

Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir.

 1. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİK Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/BİRLİK personeli,
 2. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİKten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,
 3. Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî hısımları,
 4. Bu fıkranın (a) ve (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,
 5. Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen İSTEKLİLER ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen İSTEKLİLER,
 6. Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar.

İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ

Aşağıda belirtilen durumlardaki İSTEKLİLER bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

 1. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan,
 2. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,
 3. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.
 4.  ISPO Munich fuarının organizatörü Messe Munchen GmbH'in Akreditasyonuna sahip olmayanlar.

 

DEVİR VE TEMLİK

İSTEKLİ, işbu şartname konusu işi ve varsa bu iş karşılığında elde edeceği ödeme/hakkedişleri, hasleten hak ve yükümlülüklerinin herhangi birini veya tamamını BİRLİK'in yazılı onayı olmaksızın, herhangi bir 3.kişiye devir ve temlik edemez. BİRLİK, işbu şartname konusu işten kaynaklı hak ve yükümlülüklerini devir ve temlik hakkını haizdir.

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ

Teklifler, BİRLİK Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlikten oluşacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirmede, uygun fiyat ve İSTEKLİ'nin benzer işlerde tecrübe ettiği hizmet kalitesi göz önünde bulundurulacaktır. Değerlendirme sonuçları İSTEKLİLERE yazılı olarak bildirilecektir. İSTEKLİLER, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde BİRLİK'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler. 

İHALEDEN VAZGEÇME

BİRLİK gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir. İSTEKLİLER, BİRLİK'in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde BİRLİK'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İş bu şartnameden doğacak uyuşmazlıkların giderilmesinde, İstanbul Tahkim Merkezi yetkili kılınmıştır. Uyuşmazlıklarda Türk hukuku ve İstanbul Tahkim Merkezi tahkim kuralları uygulanacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1 MALİ TEKLİF FORMU

 

Hizmet Alımı Konusu   : İSTANBUL HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ISPO 2022 STANT İNŞAAT ŞARTNAMESİ

İsteklinin adı                     :

 

 

ISPO 2022 STANT İNŞAAT TEKLİF FORMU

TEKLİF TUTARI  (KDV HARİÇ)

 

HER 10 M2 İÇİN ;  1 ADET CAM MASA, 3 ADET SANDALYE, 2 ADET GÖRSEL VE LOGO,

 

 

22 M2 VE ÜZERİ İÇİN; 2 ADET CAM MASA, 6 ADET SANDALYE, 4 ADET GÖRSEL VE LOGO

 

 

HER FİRMA İÇİN TÜRKİYE LOGOSU, TURKISH APPAREL LOGOSU, TİCARET BAKANLIĞI LOGOSU, İHKİB LOGOSU, TURKISH BRANDS LOGOSU

 

 

4 ADET RAF SİSTEMLERİ HAZIRLANACAK (RAF ÖLÇÜLERİNİ FİRMALAR BİLDİRECEK) + 4 ADET RAF ALTI ASKILIKLAR PASLANMAZ VE HER STANDA TEKERLEKLİ ASKILIK VEYA IZGARA ASKILIK

 

 

1 TRACK OF LİGHTS BİRİM FİYATI

 

 

1 ÇÖP KUTUSU FİYATI

 

 

 

ÖZEL TASARIM ALINLIK YAZISI BİRİM FİYATI

 

 

 

1.SINIF SUNTA LAM VE ALÜMİNYUM ASKILIK BİRİM FİYATI

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                               Tarih
                                                                                                                                                   İsteklinin Adı Soyadı

İsteklinin Kaşesi

 

İlgili Dosyalar

Bilgilendirme.docx14,70 KB