Iran Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti Danışmanlık Hizmeti Alımı

TEKNİK ŞARTNAME

Çorap İmalatçılarının Dış Pazarlara Açılımı

Uluslararası Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi UR-GE Projesi

İRAN-YURTDIŞI PAZARLAMA FAALİYETİ

HALKLA İLİŞKİLER HİZMET ALIMI

İş Tanımı (Teknik Şartname)                                                                 

Sözleşme Adı: Çorap İmalatçılarının Dış Pazarlara Açılımı Uluslararası Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi UR-GE Projesi (15.UR-GE.031) Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti Hizmet Alımı

TANIMLAR

İstekli                                         : Teklifi veren firma

Yüklenici                                       : İhaleyi kazanan firma

Hizmet                                       : İhale konusu olan hizmetin bütünleşik olarak kesintisiz

            bir şekilde temin edilmesi HİZMET, olarak ifade edilecektir.                                                  

İTKİB                                          : İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği

İHKİB                                         : İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği

Sözleşme                                   : Yüklenici ile İHKİB arasında imzalanan sözleşme.

Sözleşme Tarihi                           : Yüklenici ile sözleşme yapılma tarihidir.

 

Ayrıntılı bilgi ve ekler için tıklayınız.