İHKİB “Türk Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sanayii için Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) ve Sürdürülebilirlik Stratejisi Çalışması” Hizmet Alım İhalesi

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği – İHKİB tarafından, Türk hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün mevcut durumunun sürdürülebilirlik ekseninde analiz edilmesi, AB nezdindeki mevzuatın sektörün ihracat ve üretim yapısı açısından etki analizinin yapılması ve konuya ilişkin Türk hazırgiyim ve konfeksiyon sektörüne yönelik strateji belirlenerek kamu ve sektör perspektifinden politika ve eylem önerileri ile proje önerilerinin geliştirilmesi amacıyla “Türk Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sanayii için Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) ve Sürdürülebilirlik Stratejisi Çalışması” yaptırılacaktır.

 

Söz konusu çalışma için son teklif verme süresi 08 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 15:00'e kadar olup, aşağıdaki belgelerin kapalı zarf içinde İTKİB Evrak Kayıt Biriminde kayıt ettirilerek teslim edilmesi gerekmektedir.

 

  1. İstekli tarafından tüm sayfaları kaşelenmiş ve imzalanmış teklif mektubu
  2. İsteklinin güncel imza sirküleri
  3. Tüm sayfaları istekli tarafından kaşelenen ve imzalanan ekteki şartname
  4. Proje dosyası

 

İhale zarfına ilişkin önemli uyarı: Teklif mektubu, imza sirküleri, şartname ve proje dosyası bir zarfa konulduktan sonra zarfın üzerine teklif veren firma veya şahsın ismi, teklif verdiği konu “Türk Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sanayii için Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) ve Sürdürülebilirlik Stratejisi Çalışması” Hizmet Alım İhalesi açıkça yazılıp zarf kapatılmalı ve zarfın üzeri ile kapanan kısmı da teklif veren tarafından kaşelenmeli ve imzalanmalıdır.

 

Sözkonusu ihaleye ilişkin aşağıdaki kişiler ile irtibat kurabilirsiniz.

 

Hülya GÜNER – hulyag@itkib.org.tr – 0212 454 03 11

Gülçin Akturan GÜNER - gulcin.akturan@itkib.org.tr – 0212 454 03 09

 

İlgili Dosyalar: Şartname