İHKİB Desen Tasarımı ve Desen Koleksiyonu Oluşturma Danışmanlık Faaliyeti

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

“Desen Tasarımı ve Desen Koleksiyonu Oluşturma Danışmanlık Faaliyeti”

Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 

 

 1. İŞİN TANIMI VE KONUSU
  1. Şartnamenin Konusu

Bu şartname; Ticaret Bakanlığı'nın 2010/8 Sayılı “Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi Tebliği” (bundan sonra “URGE” olarak anılacaktır) kapsamında İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (bundan sonra “İTKİB” olarak anılacaktır) çatısı altında hizmet gösteren İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (bundan sonra “Birlik” olarak anılacaktır) tarafından yürütülmekte olan “Orta Ölçekli Gömlek Üreticilerinin / Markalarının Uluslararası Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi Projesi” için alınacak Desen Tasarım ve Koleksiyon Oluşturma Danışmanlık Hizmetinin kapsamını, usul ve esaslarını belirler.

 1. UR-GE Tebliği Hakkında Genel Bilgi

Türkiye İhracat Stratejisi ile 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat hacmi ile dünya ihracatından yüzde 1,5 oranında pay elde edilmesi hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşılması için çıkarılan yol haritasında KOBİ'lerin öncü rol oynayacağı gerçeğinden hareketle, kümelenme yaklaşımı ile katma değeri yüksek ürünlerle sürdürülebilir ihracat potansiyeli yakalayabilmelerinin sağlanmasına yer verilmiştir. Kümelenme yaklaşımı ile ortak ihtiyaçların ve hedeflerin etrafında toplanan firmaların bir küme oluşturarak bir sinerji yakalamaları ve rekabet avantajı sağlamaları hedeflenmektedir. Bu minvalde kümelenme çalışmaları devlet desteklerinde de karşılığını bulmuş, Ticaret Bakanlığı'nın 2010/8 Sayılı “Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi Tebliği” de bu destekler arasında yer almıştır.

URGE Tebliği hakkında bilgi ve ilgili belgeler için:  https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/uluslararasi-rekabetciligin-gelistirilmesinin-desteklenmesi

URGE Projeleri hakkında detaylı bilgi için: http://www.smenetworking.gov.tr/detay.cfm?MID=57

 1. Sözleşme Makamı Hakkında Genel Bilgi  

İhracatçı Birlikleri 1937 yılından bu yana Türkiye'nin çeşitli illerinde çeşitli sektörlerde hizmet vermekte olan ve ihracatın artırılması, desteklenmesi ve koordinasyonunu sağlayarak ekonomik gelişmeye katkıda bulunmayı amaçlayan kuruluşlardır. Türkiye'de 24 ayrı sektörde/alt sektörde faaliyet gösteren 61 ihracatçı birliği vardır. İhracatçı birlikleri, üye firmaların ticari kapasitelerinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Birlikler bu genel amaca yönelik olarak birçok fonksiyon ifa etmektedir. Bunlar Kanun ve Yönetmelik'te genel hatları ile tanımlanmıştır. Türkiye çapında faaliyet gösteren birlikler 13 genel sekreterlik halinde örgütlenmiştir. İTKİB bunlardan birisi olup bünyesinde faaliyetleri icra edilen dört Birlik'ten birisi İHKİB'dir.

 

 
 1. İŞİN KAPSAMI

Bahsi geçen Projede yer alan küme firmaları için “Desen Tasarımı ve Desen Koleksiyonu Oluşturma Danışmanlık Faaliyeti” gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Danışmanlık faaliyeti ile firmaların hedef pazarları odaklı olarak (Avrupa ve İngiltere başta olmak üzere) hazırlanmış ve satılabilecek doğru ürünlerde doğru desen tasarımlarının hazırlanması ve bu desenlerin firmaların kullanımına sunulması amaçlanmaktadır. İşin kapsamında Hizmet Sağlayıcıdan beklenen çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.

 

 1. Firma Durum Tespit ve Analizi
 • Katılımcı firmaların üretim alanlarını ziyaret,
 • Firmaların hedef pazarlarına ve bu pazarlardaki trendlere göre mevcut ürün ve koleksiyonlarının analizi ile sipariş ve üretim detaylarının belirlenmesi,
 • Firmaların tasarım kapasitesi, tasarım ve modelhane personel ve yetkinliklerinin incelenmesi,
 • Firma ziyaretleri sonrası analiz sonuçlarının raporlanması

 

 1. Desen Tasarımı ve Desen Koleksiyon Havuzunun Oluşturulması
 • 1 Sezon, 4 trend / tema, 20 desen ve 3 renk varyantında toplam 240 desenden oluşan koleksiyonun havuzunun oluşturulması ve 1 yılda 2 ana sezon için planlanması,
 • Firmaların ihtiyacına, hedeflediği pazar ve müşteri kitlesine yönelik bir desen koleksiyon planlamasının yapılması,
 • Firmaların hedef pazarlarına yönelik koleksiyon planlamasında yabancı desen tasarım stüdyolarından desen satın alınması,
 • Desen Koleksiyon tasarımlarının malzeme ve aksesuar gibi kombin önerileri ile birlikte sunulması,

 

 1. Kumaş Tedariğinin Koordinasyonu
 • Sözleşme Makamının ön onayı ile oluşturulan desenlerin uygulanacağı numune kumaşların seçimi, satın alınıp tedarik edilmesi ve kumaşçıların koordinasyonu, 
 • Numune kumaşların üzerine desenlerin dijital olarak basılmış halde temin edilmesi, 
 • Kumaş tedarikçileri ile küme firmalarını buluşturan etkinliklerin her sezon için ayrı ayrı tekrarlanacak şekilde düzenlenmesi

 

 1. Tasarım Ekibinin Koordinasyonu:
 • Desenleri tasarlayacak firma içi ve firma dışı ekiplerin, tedarikçilerin yönetimi ve koordinasyonu,

 

 1. Desen Koleksiyonlarının Sunumu ve Paylaşılması:
 • Tüm desen ve koleksiyon görselleri varyantları ile birlikte CD ortamında ve moodboardl'lar üzerinde küme firmalarının beğenisine ve kullanımına sunulacak şekilde hazırlanması ve Sözleşme Makamı ile paylaşılması,
 • Hazırlanacak moodboardların aşağıdaki bilgiler ile sunulması;
 • Sezon – Trend / Tema – Desen – Renk varyantları  
 • Her desenin uygulanacağı kumaş alternatifleri
 • Desenlerin basılacağı kumaşların tüm teknik özellikleri (density, iplik sayısı, teknik özellikleri vb.)
 • Desenlerin, dijital olarak basılmış kumaşlardan hazırlanan birer adet numune kumaş ve/veya gömlek modelleri ile sunulması

 

 1. TESLİMLER, LOJİSTİK VE ZAMANLAMA  

Faaliyet sonunda danışman firma tarafından İHKİB'e desen koleksiyonları ve uygulamaları ile ilgili bilgilendirme ve sonuç raporu sunması ve gerekli görülen durumlarda proje komitesine faaliyetin ilerleyişi ve sonuçları ile ilgili olarak sunum yapılması beklenmektedir.

Danışmanlık faaliyetine ilişkin ödemeler hakedişe göre yapılacak olup ödeme ve teslim dönemleri sözleşme aşamasında tanımlanacaktır.

 • Hizmetin sağlanacağı yer: Hizmet Sağlayıcının kendi yerleşkesi ve Dış Ticaret Kompleksi 
 • Zamanlama: Danışmanlık hizmetinin sözleşme tarihinden itibaren 6 ay içinde sona ermesi planlanmaktadır.   
 • Danışmanlık hizmeti ortalama … adam/gün hizmeti verilecek şekilde sunulmalı ve planlanmalıdır.

 

 1. GEREKLİLİKLER
 • Tasarım Uzmanı / Uzmanları: Tasarım ve dijital tasarım alanında tecrübeli, benzer projelerde danışmanlık hizmeti vermiş olması ve bu çalışmalarını referans mektupları sunarak ibraz etmesi, özgeçmişlerini detaylı olarak sunması
 • Ekip Lideri; son 5 yılda en az 2 benzer projede ve özellikle hazırgiyim sektöründe benzer çalışmaları yönetmiş ve yürütmüş olması ve bu çalışmalarını referans mektupları sunarak detaylı özgeçmişleri ile birlikte ibraz etmesi gerekmektedir.
 • Hizmet Sağlayıcı her bir küme firması ile birebir çalışma yürütecek en az birer tasarımcı atamalı ve bu atama teknik teklifte açıkça belirtilmeli ve her bir tasarımcı tarafından Ek-2 doldurulmalıdır.
 • Metodoloji, maliyet planı, taslak çalışma takvimi ve benzer iş örnekleri sunulmalıdır.
 1. TEKLİF SUNMA YÖNTEMİ VE ŞARTLARI
 • Satınalma süreci TİM ve İhracatçı Birlikleri mevzuatı uyarınca kapalı zarf usulü yürütülecektir.
 • Teklifler, yazılı olarak, kapalı zarf içerisinde Sözleşme Makamının adresine posta yoluyla/elden en geç 19 Ekim 2018 tarihinde Birliğe ulaşması sağlanacak şekilde teslim edilecektir.
 • Teklifler mali ve teknik teklif olarak ayrı ayrı hazırlanıp zarflanacak ve iki zarf, tek bir zarfın içerisine konarak iletilecektir. Her bir zarfın kapatma yeri firmanın imza yetkilisi tarafından kaşe-imza yapılmalıdır.
 • Teknik teklif zarfı içerisinde yer alması gereken bilgi/belgeler;
  1. Her sayfası firma imza yetkilisi tarafından imzalanan ve kaşelenen işbu teknik şartname,
  2. Hizmetin nasıl yapılacağını ve metodolojiyi detaylı bir şekilde anlatır nitelikte hazırlanan teknik açıklamalar (şart değildir),
  3. Tüzel kimlik formu (bkz. Ek-1),
  4. Kurum/kuruluşunuzu tanıtıcı bilgi / sunum,
  5. En az 3 referans mektubu (tercihen benzer çalışmalardan),
  6. Ekipte yer alacak uzmanların detaylı özgeçmişleri ve münhasırlık/müsaitlik belgeleri (bkz. Ek-2)
 • Mali teklif zarfı içerisinde yer alması gereken tek belge; Hizmet bazında teklif edilen bedelleri içeren mali teklif formudur (bkz. Ek-3).
 • İletişim; Banu Özcan / banu.ozcan@itkib.org.tr / 0212 454 08 16
 • İhale Zarfları Posta Adresi: Çobançeşme Mevkii, Dış Ticaret Kompleksi B Blok 6.Kat AB Projeler Şubesi, Yenibosna – İstanbul
 1. İDARİ HUSUSLAR

Teklif veren kurum/kuruluş;

 • Birliğin en düşük teklifi yada herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığını,  
 • Teklif konusu işle ilgili olmak üzere Birliğin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağını,
 • Teklif konusu iş için kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğini,
 • İşi bizzat kendinin yapacağı, iş ve/veya bu işten dolayı doğacak hak edişini bir başkasına devretmeyeceğini,
 • İşin tüm haklarının Birliğe ait olduğunu ve hizmete dahil olacak personelin çalışma süresince ve sonrasında çalışmanın içeriği ve firmalara ait bilgileri paylaşmayacağını,

kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

TEKNİK ŞARTNAME EKLERİ

EK-1  TÜZEL KİMLİK FORMU

ÖZEL KURUM/KURULUŞLAR İÇİN

TÜRÜ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STK (Sivil Toplum Kuruluşu)

EVET

 

 

HAYIR

 

 

 

İSİM(LER)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KISALTMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL MERKEZ RESMİ ADRESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTA KODU

 

 

 

 

 

 

 

POSTA KUTUSU

 

 

 

 

 

 

 

ŞEHİR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜLKE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERGİ NUMARASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYIT YERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYIT TARİHİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

G

 

A

Y

 

Y

Y

Y

Y

 

KAYIT NUMARASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELEFON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-POSTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

BU “TÜZEL KİŞİLİK BELGESİ” DOLDURULMALI VE AŞAĞIDAKİLERLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR:

 1. SÖZLEŞME TARAFININ İSİM, ADRES VE ULUSAL OTORİTELER TARAFINDAN VERİLEN KAYIT NUMARASINI GÖSTEREN RESMİ DOKÜMANIN BİR KOPYASI (ÖRNEĞİN; RESMİ GAZETE, ŞİRKETLERİN KAYDI VB.)
 2. YUKARIDA DEĞİNİLEN RESMİ DOKÜMANDA BELİRTİLMEMİŞSE VE DE MÜMKÜNSE VERGİ KAYDININ BİR KOPYASI

 

TARİH VE İMZA

 

 
 
EK – 2 MÜNHASIRLIK VE MÜSAİTLİK BELGESİ


 

Yukarıda belirtilen hizmet alımına, Danışman / Uzman olarak görev almak üzere katılmayı kabul ettiğimi beyan ediyorum. Bu teklif seçildiği takdirde, özgeçmişimin sunulduğu konum için öngörülen aşağıda belirtilen süre ya da sürelerde çalışmak istediğimi ve çalışabileceğimi beyan ediyorum.

 

Başlangıç

Bitiş

Çalışma Gün Adedi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Tarih

                                                                                                              İsim/Soyisim

                                                                                                              İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-3 MALİ TEKLİF FORMU

 

 

Sözleşme başlığı            : Desen Tasarım ve Desen Koleksiyonu Oluşturma Danışmanlık Faaliyeti 
   Hizmet Alımı

İsteklinin adı                     : … … … … … … … … …

 

 

TEKLİF EDİLEN HİZMET

FİRMA BAŞINA ÖNERİLEN HİZMET SÜRESİ (adam/gün) (A)

BİRİM HİZMET BEDELİ (adam/gün) (B)

KATILIMCI FİRMA BAŞINA DÜŞEN TOPLAM HİZMET BEDELİ (A x B)

Desen Tasarımı ve Desen Koleksiyonu Oluşturma Danışmanlık Faaliyeti

 

 

 

 

Önemli Notlar;

Verilecek olan teklifler;

 • Firma başına ve KDV dahil olarak verilecek olup, yazı ve rakam ile ayrı ayrı belirtilecektir,
 • 2019 Aralık ayına kadar geçerlilik süresine sahip olmalıdır,
 • Yüklenici tarafından durum tespit ziyaretleri ve tüm toplantılara katılacak kişilerin ulaşım, konaklama vb. her türlü masraf dahil sunulmalıdır.

 

 

 

 

 

 

Tarih

Yetkili Kişi İsim / Soyisim / İmza

İsteklinin Kaşesi