“Hazırgiyim Tarihini Yapanlar” Akşam Yemeği Organizasyonu Mekan Kiralama Ve Yemek Hizmeti Alımı

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ

İSTANBUL HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

“HAZIRGİYİM TARİHİNİ YAPANLAR” AKŞAM YEMEĞİ ORGANİZASYONU

MEKAN KİRALAMA VE YEMEK HİZMETİ ALIMI

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

 

 

İçindekiler

 

 

I. Taraflar.....................................................................................................................2

II. İşin Konusu..............................................................................................................2

III. Tekliflerin Veriliş Şekli.............................................................................................2

IV.  Tekliflerin Veriliş Zamanı ve Yeri...........................................................................2

V. Teklif Öncesi Bilgilenme.........................................................................................2

VI. Teklifler Hazırlanırken dikkate alınacak hususlar....................................................3

VII. Tekliflerin Geçerlilik Süresi....................................................................................3

VIII. Sözleşmenin İmzalanması....................................................................................3

IX. Diğer Hususlar.......................................................................................................3

 

 

 

 

I. Taraflar

 

İHKİB; Şartname konusu işi yaptıracak İŞVEREN olan İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesindeki İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'ni,

YÜKLENİCİ;    Şartname konusu işi üstlenmek üzere ihaleye katılan tüzel kişiyi ifade eder.

 

II. İşin Konusu

 

İHKİB organizatörlüğünde 14 Aralık 2016 tarihinde 200 kişinin katılımıyla “Hazırgiyim Tarihini Yapanlar” Akşam Yemeği Organizasyonu yapılacaktır. Organizasyon 19.00'da başlayacak 1-1,5 saatlik Kokteyl sonrasında akşam yemeği verilecektir.

 

Yemek öncesi kokteyl alanında 3 veya 4 kişilik bir oda müziği grubunun canlı müzik dinletisi icra edilecektir. Yemek esnasında ve sonrasında ise bir sanatçı ve ekibi eşliğinde canlı performans icra edilecektir. Yemek esnasında ayrıca, Led ekrandan tanıtım filmi yayınlanacaktır.

 

Organizasyon için 200 kişilik mekan, kokteyl ve set menü yemek (limitsiz yerli içki eşliğinde) fiyatlaması yapılması beklenmektedir.

 

 

III. Tekliflerin Veriliş Şekli

 

Bu şartnameye uygun olarak düzenlenecek teklifler, elden, e-posta veya posta yoluyla İHKİB'e iletilecektir.

 

 

IV. Tekliflerin Veriliş Zamanı ve Yeri

 

Hazırlanan teklifler en geç 07/12/2016 saat 16:00'ye kadar İHKİB'e (Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi B Blok 4. Kat P.K.34196 Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL) Satın Alma ve Destek Hizmetleri Şube Müdürü Sn. Mustafa Seçilmiş'e elden, posta yoluyla veya e-posta ile ulaştırılacaktır. Bu tarihe kadar teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

V. Teklif Öncesi Bilgilenme

 

YÜKLENİCİler; şartname konusu iş ile ilgili sorularını yazılı veya sözlü olarak aşağıda belirtilen kişilere iletebileceklerdir.  

 

Mustafa Seçilmiş          0212 4540267   mustafas@itkib.org.tr

 

 

VI. Teklifler Hazırlanırken dikkate alınacak hususlar

 

YÜKLENİCİler tekliflerini hazırlarken aşağıda belirtilen hususları gözönünde bulundurmalıdır.

  1. Fiyata  KDV ayrıca ilave edilecektir.
  2. Sözleşmeden itibaren 3 gün içerisinde İHKİB ile iş programı kesinleştirilecektir.
  3. Sözleşmeden doğan her türlü vergi YÜKLENİCİ'ye ait olacaktır.
  4. YÜKLENİCİ işi bir başkasına devredemeyecektir.

 

VII. Tekliflerin Geçerlilik Süresi

 

Teklifler veriliş tarihinden itibaren 10 gün süre ile geçerli olacaktır.

 

VIII. Sözleşmenin İmzalanması

 

İHKİB  ile ihalenin üzerinde kaldığı YÜKLENİCİ arasında anlaşılan bedel üzerinden sözleşme  imzalanacaktır.

 

IX. Diğer Hususlar

 

1.       Teklifler  İHKİB tarafından incelenip değerlendirilecek, gerekli görüldüğü takdirde teklif veren firmalar görüşme için ayrı ayrı İHKİB'e davet edilebilecektir.

2.       Tekliflerin değerlendirme sonuçları teklif veren firmalara bildirilecektir.

3.       İHKİB dilediği taktirde tüm alımı veya bir kısmını iptal etmekte serbesttir.

4.       Firma, işbu şartname ve eklerinden doğmuş ve doğacak sorumluluklarını, hak ve alacaklarını başkalarına İHKİB'in yazılı onayı olmadan kısmen veya tamamen devir ve temlik edemez.

5.       Bu alım ile ilgili çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.