28.KOZA Genç Moda Tasarımcıları Yarışması Prodüksiyon Ve Koreografi Şartnamesi

28.KOZA Genç Moda Tasarımcıları Yarışması Prodüksiyon Ve Koreografi

Şartnamesi

1992 yılından beri İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İHKİB) tarafından düzenlenen Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması moda tasarımı alanında kariyer yapmak isteyen genç yetenekleri endüstriyle buluşturan en önemli platformdur.

 

Moda endüstrisine yeni tasarımcılar kazandırmak konusunda lokomotif görevi gören KOZA, düzenlendiği 27 yıl süresince Türkiye'nin en etkileyici moda arşivini yaratmıştır. Bu yönüyle Türkiye'deki moda endüstrisinin gelişimini ve tarihini de temsil etmektedir.

 

Koza'nın tüm finalistleri bugün ya Türkiye'nin en tanınmış moda tasarımcıları olarak kendi markalarını kurmuş ya da birçoğu önde gelen moda markalarının tasarım departmanlarının başındadır.

 

25 Kasım 2020 tarihinde Gala Gecesi ve defilesi yapılması planlanan 28.Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nın organizasyonu için aşağıdaki hizmet alımları yapılacaktır. Tekliflerin aşağıda özetlenen kalemlere uygun şekilde ayrılarak verilmesi gerekmekte olup, ayrıca alternatif olarak alan içerisinde interaktif bir organizasyonun da gerçekleşebileceği düşünülmektedir. Yapılacak hazırlığın, interaktif organizasyon için de hazır olması gerekmektedir.

 

Gala Gecesi organizasyon mekânı olarak şuan için BÜYÜKYALI FİŞEKHANE olarak belirlenmiştir.

Ortalama 250 davetli olması planlanan Gala Gecesi programı aşağıdaki gibi öngörülmektedir:

 

17.00 Jüri Ön Seçimi

20.00 Kapı Açılışı ve Kokteyl Prolonge

21.00 Defile ve Ödül Töreni

 

Hazırlık için ekip ve malzemeler etkinlikten bir gün önce alana girecektir.

 

 

 

 

 

DEFİLE HİZMETLERİ

DEFİLE/SHOW

 • Kadın/erkek olmak üzere toplam 60 model (10 finalist x 6 look)
 • Model Stopajları
 • Model Casting
 • Fitting ve Saç/Makyaj Provaları
 •  
 •  
 • DJ Performansı, Müzik Seçimi ve Telif Bedeli
 • Işık Yönetmeni
 • Finalist Tanıtım Filmi Hazırlama
 • Film/Video Gösterimleri
 • Defile Genel Danışmanlığı

KULİS

 • Kulis Kurulumu: Halı kaplama, seperatorler, kilitlenebilir dolaplar, hair/makeup vs.
 • Kulis Ekipmanları: Askılıklar, Askılar, Makyaj/Boy Aynaları vs.
 • Kulis Amiri ve Asistanlar
 • 30 Giydirici
 • 2 Ütücü, Ütü Masaları, Buharlı Ütüler
 • Saç ve Makyaj Ekibi
 •  
 • Saç/Makyaj/Look Panoları, Catwalk Map
 • Görevli Ekip
 • Backstage Ekibi (Modeller, saç-makyaj ekibi, giydiriciler, ütücüler, 10 finalist) Yemek/Ulaşım/SGK giderleri
 • Backstage İkram Hizmeti

DEFİLE PRODÜKSİYONU VE ALANI

 • Salon Kurulumu
 • Defile Sahnesi Kurulumu
 • Sahne Led Ekran
 • Basın ve Konuk Tribünü
 • Oturma Düzeni Kurulumu, Bench
 • Sahne ve Sahne Arkası Yönetimi
 • Defile Alanı Teknik Ses Sistem
 • Video Projeksiyon
 • Defile Alanı Teknik Işık Ve Truss Sıstem
 • Defile Ses, Işık, Görüntü Hizmetleri
 • Reji Sistemi
 • Teknik Masa
 • Jüri Masası, Mikrofon Ses Sistemi
 • Catwalk Backdrop
 • Görevli Ekip

ÖDÜL TÖRENİ-SUNUCU

 • Sunucu Saç ve Makyaj
 • Finalistler için çiçek seçimi, temini (10 adet) ve ödül töreninde takdimi
 • Görevli Ekip

KARŞILAMA ALANI

 •  
 • Vale Hizmeti (Etkinlik mekânında yoksa)
 • Görevli Ekip
 • Güvenlik Ekibi
 • Yönlendirme Tabelaları
 • Basın/Davetli Karşılama Deski ve Panoları
 • Fotoğraf Panosu
 •  

FUAYE ALANI

 • No-Name DJ Performans Kaşe ve Set-Up (Gerekli görüldüğünde orkestra dahil edilerek)
 • Ses-Işık Sisteminin Kurulması
 • Video Projeksiyon
 • Fuaye Alanı Yürüyüş Yolu, Kırmızı Halı Yolu
 • Gerektiği ve/veya Önerildiği Takdirde Fuaye Alanı Bistro Masaları, Bar ve Kokteyl Düzeni
 • Gerektiği ve/veya Önerildiği Takdirde Fuaye Alanı Oturma Grubu
 • Görevli Ekip
 • Güvenlik Ekibi
 • Genel Alan Süsleme

GALA GECESİ VIDEO ÇEKİMİ

 • Instagram Videosu (2 adet, 15'er saniye)
 • Backstage Videosu
 • Genel, Fuaye, Kokteyl Alanı, After Party Videosu
 • Defile Videosu
 • Tüm etkinlik videosu kurgu, montaj, post prodüksiyon
 • *Videolarda sadece İHKİB, yarışma ve Bakanlık Logoları kullanılacak, İHKİB'in izni olmadan ve İHKİB'den önce herhangi bir mecrada paylaşılmayacak

 

GALA GECESİ FOTOĞRAF ÇEKİMİ

 •  
 • Backstage Fotoğrafları
 • Defile Fotoğrafları
 • Fitting Fotoğrafları
 • Tüm Etkinlik Fotoğrafları
 • Retouch dahil

GÖREVLİ EKİP (Güvenlik, Kurulum ve Demontaj, Etkinlik, Hostes, Teknik Prodüksiyon)

 • Görevli Ekip (kurulum + etkinlik günü)
 • Görevli Ekip Zorunlu Sigorta (kurulum + etkinlik günü)
 • Görevli Ekip Yeme-İçme (kurulum + etkinlik günü)
 • Görevli Ekip Ulaşım (kurulum + etkinlik günü)
 • Görevli Ekip Kıyafet (etkinlik günü)

DİĞER HİZMET KALEMLERİ

 • Hamaliye, Nakliye, Kurulum ve Demontaj
 • Etkinlik Öncesi ve Sonrası Genel Alan Temizliği
 • Doktorlu Ambulans
 • Jeneratör ve yakıt (2 gün süreli)

 

TEKLİF VERME USULÜ

 

 • Satın alma süreci TİM ve İhracatçı Birlikleri mevzuatı uyarınca kapalı zarf usulü yürütülecektir. Teklif zarfı içerisinde yer alması gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir. Bu belgelerin bir zarfın içine koyularak zarfın kapatılması ve zarfın kapatıldığı yerde firma kaşesinin ve imzasının bulunması gerekmektedir.
 • Teklifler, yazılı olarak, kapalı zarf içerisinde Sözleşme Makamının adresine posta yoluyla/elden en geç 16 Eylül 2020 tarihinde saat 17:00'a kadar Birliğe ulaşması sağlanacak şekilde teslim edilecektir.
 • Teklif veren zarfın üstüne firma ismini ve ihale konusunu açıkça yazmalıdır.
 • Teklif zarfı içerisinde yer alması gereken bilgi/belgeler;
  1. Her sayfası firma imza yetkilisi tarafından imzalanan ve kaşelenen işbu teknik şartname,
  2. Proje çizimleri (dijital ortamdan da verilebilir)
  3. Kurum/kuruluşunuzu tanıtıcı sunum, (şart değildir)
  4. Hizmetin tamamı için talep edilen bedelin yazdığı kaşeli imzalı EK-1 mali teklif formu (Defile Hizmeti alt başlıkları için ayrı ayrı bütçelendirme de yapınız)
  5. Fiyat teklifi KDV Hariç verilmelidir.

 

 

 

İDARİ HUSUSLAR

Teklif veren kurum/kuruluş;

 • Birliğin en düşük teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığını, 
 • Teklif konusu işle ilgili olmak üzere Birliğin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağını,
 • Teklif konusu iş için kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğini,
 • İşi bizzat kendinin yapacağı, iş ve/veya bu işten dolayı doğacak hak edişini bir başkasına devretmeyeceğini,
 • İşin tüm haklarının Birliğe ait olduğunu ve hizmete dahil olacak personelin çalışma süresince ve sonrasında çalışmanın içeriği ve firmalara ait bilgileri paylaşmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Teklif veren İTKİB ve İHKİB'in aynı haklara sahip olduğunu kabul eder.
 • İHKİB, işbu şartname kapsamında sonuçlandırılan ihale sonucunda yapılacak sözleşmeyi süresiz ve bildirimsiz tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilir. Sözleşmenin hükümlerine hizmet veren tarafından uyulmaması hali haklı sebeple fesih sebebi olarak kabul edilecek ve İHKİB işbu sebeple sözleşmeyi feshetmesi halinde Hizmet Veren, İHKİB'in uğrayacağı tüm doğrudan ve dolaylı zararları tazmin etmekle birlikte ayrıca sözleşme bedelinin yarısı kadar cezai şart bedelini İHKİB'e ödemekle yükümlüdür.
 • Taraflar, imzalanacak sözleşme ile ilgili olan konularda ve Sözleşme'nin ifasına ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca tabi oldukları hukuki, idari ve teknik yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirecek ve birbirlerinin bahsi geçen mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyici davranışlardan kaçınacaktır. Taraflar söz konusu verileri sözleşmeye konu faaliyetler dışında hiçbir amaçlar üçüncü kişi/kişilerle paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek ve söz konusu verileri koruma altına almak amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.
 • Sözleşmeden doğacak her türlü damga vergisi, resim, harç Hizmet Veren tarafından ödenecektir.
 • Taraflar yapılacak sözleşmedeki adreslerini tebligat adresi olarak gösterdiklerini, adres değişikliklerinin yazılı olarak noter kanalı ile bildirilmediği takdirde, bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.
 • Taraflar arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda İHKİB defter kayıt, belgeleri ve bilgisayar kayıtları tek başına kesin delil teşkil edecektir.
 • İşbu Şartnamenin ve imzalanacak sözleşmenin bir maddesi hukuken geçersiz ise ya da geçersiz hale gelirse, bundan yapılacak sözleşmenin diğer maddeleri etkilenmez. Hukuken geçersiz maddelerin yeri, sözleşme taraflarınca zaman kaybetmeden sözleşmenin sahip olduğu ekonomik amaca en yakın geçerli madde ile doldurulur.
 • Ödemeler faturanın İHKİB'e tebliği ve İHKİB'in faturayı onayına istinaden İHKİB'in ödeme takvimine göre ödenecektir.
 • Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde tek yetkili mahkeme İstanbul Tahkim Merkezi olacaktır.
 • Hizmetin ifası sırasında oluşabilecek şehir içi ve şehir dışı ulaşım ve konaklama masraflarını İHKİB'in karşılamayacağını kabul eder.
 • İhale sonucu imzalanacak sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Tarafların veya tek bir Tarafın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimî olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, vb. ve hükümet tarafından alınmış kararlar gibi tarafların kontrolü haricinde zuhur eden haller iki Taraf için de mücbir sebep sayılır. Mücbir sebep haline maruz kalan Taraf, bu durumu derhal yazılı olarak diğer Tarafa bildirir. Mücbir sebep süresince Tarafların yükümlülükleri askıya alınır. Mücbir sebebin 30 (otuz) günden fazla sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf işbu Sözleşmeyi tazminat ödemeksizin derhal feshedebilir.
 • Hizmet Veren, sözleşme konusu hizmeti yerine getirirken Sağlık Bakanlığı'nın https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/ uzantı internet sitesi ve diğer sitelerinde yayınlanan Covid-19 ve diğer salgın hastalıklara ilişkin alınması gerekli önlemlere ilişkin tüm talimatlara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmet Veren'in bu madde kapsamındaki ihlalleri sebebiyle herhangi bir çalışanının, İHKİB çalışanlarının ya da İHKİB'in sözleşme konusu organizasyonu gerçekleştirmek için çalıştığı diğer 3. Kişiler ve çalışanlarının hastalık sebebiyle zarar görmesi, vefat etmesi vs. hususlarda doğacak tüm zararlar, Hizmet Veren tarafından tazmin edilecektir. İHKİB'in bu sebeple herhangi bir tazminat ödemek zorunda kalması halinde Hizmet Veren, İHKİB'in ödemek zorunda kaldığı bedeli herhangi bir mahkeme kararı talep etmeksizin İHKİB'e tüm faiz ve masrafları ile ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bunun dışında Hizmet Veren, işbu sözleşme konusu hizmetleri yerine getirirken İHKİB ve 3. Kişilere vereceği tüm zararların tazmininden sorumludur. İHKİB'in bu sebeple herhangi bir tazminat ödemek zorunda kalması halinde Hizmet Veren, İHKİB'in ödemek zorunda kaldığı bedeli herhangi bir mahkeme kararı talep etmeksizin İHKİB'e tüm faiz ve masrafları ile ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

Ek: Form