2022 & 2023 Magic Las Vegas Fuarı Nakliye Şartnamesi Hk.

Aşağıda bilgileri yer alan Magic Las Vegas Fuarı'nın nakliye şartnamesinde yapılan değişiklik sebebiyle teklif teslim süresi 07.12.2021 tarihi en geç saat 15:00'e kadar uzatılmıştır.

 

Şartnamede 2022 Şubat & Ağustos ve 2023 Şubat & Ağustos Magic Las Vegas Fuarları olmak üzere 2 yıl 4 dönem için baremli teklif istenmekte olup şartnameye istinaden fiyat teklifiniz, baremli olarak Ek 1, Ek 2, Ek 3 ve Ek 4 formatında 07.12.2021 tarihi en geç saat 15:00'e  kadar İTKİB Genel Sekreterliği, Yenibosna Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi Dış Ticaret Kompleksi B Blok Kat:3; Yenibosna /İstanbul adresine Kapalı Zarf yolu ile iletilip evrak kayıt birimimizce kayıt altına alınmalıdır.

 

Not:

  • EK1, EK2, EK3 ve EK4 mali teklif formlarının mutlaka doldurulması gerekmektedir.
  • Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfası &şartname &ekler firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olarak zarfa konulmalı, zarfın üzerine ihalenin ve firmanın adı yazılmalı ayrıca zarfın kapatıldığı kısım imzalanmış ve kaşelenmiş olarak iletilmelidir.

 

Magic Las Vegas 2022 & 2023 Fuarı Hava Yolu Nakliye Şartnamesi için tıklayınız.