Turquality Destekleri

TURQUALITY®, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

TURQUALITY® Programının odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer almaktadır.

 

Desteklenen Giderler

 

Şirketlerin:

 • Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescili
 • Pazara Giriş Belgesi, Ruhsatlandırma
  (kalite ve çevre belgeleri)
 • İstihdam
 • Danışmanlık

giderleri ile destek kapsamına alınan markalı ürünlerine ilişkin:

 • Gelişim Yol Haritası Çalışmaları
 • Yurt Dışı Marka Tescil, Yenileme ve Koruma
 • Pazar Araştırması Çalışması ve Raporları
 • Klinik Test İşlemleri
 • Tanıtım, Fuar
 • Depolama Hizmeti
 • Birim Kira, Temel Kurulum, Konsept Mimari Çalışma ve Franchise Giderleri
  (birim: yurt dışında açılan mağaza, depo, ofis/paylaşımlı ofis, sergi/teşhir salonu, reyon/raf/dekorasyonlu köşe/kiosk/stand)

 

Nasıl Başvurulur?

 

Programa Katılım başvuruları TİM Turquality Sekretaryası aracılığı ile doğrudan Ticaret Bakanlığına iletilir.

TURQUALITY® resmi internet sitesindeki www.turquality.com.tr/basvuru adresinden başvuru aşamaları ve gerekli işlemler hakkında bilgi alınabilir.

www.turquality.com.tr turquality@itkib.org.tr

 

İhracat Destekleri Hakkında 5973 Sayılı Karar (md.17)

Marka ve Turquality Destekleri Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ve Ekleri