E-imza ile Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden Destek Başvuruları

E-imza ile Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden Destek Başvuruları

  Sayın Üyemiz,

 

  • Ticaret Bakanlığının yayınlamış olduğu genelgeler ile tüm destek başvuruları için; firmaların; belgelerini elektronik imzalayarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi üzerinden yapması zorunlu hale gelmiştir. 31.03.2018 tarihinden itibaren e-imzasız ve KEP adresi üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınamayacaktır. KEP üzerinden gönderilen başvurularda gerekli tüm belgelerin firma imza yetkilileri tarafından elektronik imzalı olarak ibrazı zorunludur.  

 

  1. Desteklere ait tebliğ ve kararlarla ilgili gerekli belgelerin katılımcıya ait KEP adresi(.kep.tr uzantılı Kayıtlı elektronik Posta Adresi) aracılığıyla ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin KEP adresine iletilmesi gerekir. (İTKİB Genel Sekreterliği KEP adresi: itkib@hs01.kep.tr )

 

  1. KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun, imza sirküleri ile birlikte sunulması ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin katılımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu” standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının .pdf olması zorunludur.

 

  1. KEP adreslerinin güncel ve aktif halde tutulması firmaların yükümlülüğündedir.

 

Yeni yönteme dair görüş sorulan konulara ilişkin 01.08.2018 tarihinde gelen Bakanlık talimatına göre;

  • Adobe Acrobat Reader ile atılan e-imzaların 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na uygun olmadığı belirlenmiştir. Birliğimize iletilen Adobe Acrobat imzalı başvurular geçersiz sayılacaktır. Bu çerçevede firmaların ilk başvurdukları tarih saklı kalmak kaydıyla başvurularını yenilemeleri gerekecektir.
  • KEP aracılığıyla iletilmek koşuluyla, e-imza kriterlerine uygun iletilmeyen başvurularda, ilgili sorunu çözmesi için firmaya eksik tamamlama süresi kadar süre verilecektir. Bu durumdaki dosyalar için müracaat süresinin bitimine 1 aydan daha az kaldığı durumlarda, 1 ay ek süre tanınacaktır.
  • Bu süreler, eksik tamamlama süreci kapsamında olmayıp inceleme sonrası eksik evrak tespit edilirse, ilgili mevzuatta belirtilen eksik evrak tamamlama süresi ayrıca verilecektir.

 

Sunumlar :

Sunum 1 :  KEP sunumu için tıklayınız.

Sunum 2 :  Elektronik imza sunumu için tıklayınız.

 

DESTEK BAŞVURULARI İÇİN E-İMZA VE KEP ZORUNLULUĞUNA KOLAY ÇÖZÜM

Üyelerimiz tek bir portaldan destek başvurularına e-imza atarak KEP üzerinden kolayca gönderebilmektedir!!!

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 


Devlet Yardımları Şubesi