E-İhracat Destekleri

 

E-İhracat Destekleri

Programın amacı şirketlerin, pazar yerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin e-ihracata hazırlanması; yurt dışı pazarlarda ve pazar yerlerinde Türk ürünlerinin ve markalarının çevrim içi sergilenmesi, tanıtılması, yurt dışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına ilişkin giderlerinin desteklenmesi ve/veya şirketlerin e-ihracat gerçekleştirmelerine imkân sağlayacak E-İhracat Konsorsiyumları ile Türkiye E-İhracat Platformuna yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin desteklenmesidir.

Kimler Yararlanabilir?

Yararlanıcılar (şirketler, perakende e-ticaret siteleri, e-ihracat konsorsiyumları, pazar yerleri, B2B platformlar) ve İş Birliği Kuruluşları (TİM, Birlikler, Dernekler).

Temel Koşullar

Başvuruya konu e-ihracat ürünlerinin pazar yerlerinde KTÜN (GTIN) numarası ile kayıtlı olması, ürün açıklamalarında “Made in Türkiye” ibaresine yer verilmesi, markanın yararlanıcı şirket üzerine kayıtlı olması, markaya ilişkin yurt dışı marka tescilinin önce Türkiye'de sonra da Madrid Uluslararası Marka Tescil Protokolüne taraf olan ülkelerden en az birinde gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Destek Kapsamına Nasıl Girilir?

Desteklerden faydalanmak isteyen firmalar kapsama alınma başvurularını, genelge ekinde belirtilen belgelerle birlikte şirket iseler üyesi bulundukları ihracatçı birliğine, diğer yararlanıcı iseler TİM E-İhracat Sekretaryasına iletir.

Firmaların kapsama şirket statüsünde alınması, ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği tarafından; perakende e-ticaret siteleri, e-ihracat konsorsiyumları, pazaryerleri ve B2B platformların statü belirleme ve kapsama alınma işlemleri TİM E-İhracat Sekretaryası tarafından gerçekleştirilir.

Desteklenen Giderler

Şirketlerin:

 • Sipariş karşılama hizmeti giderleri
 • Dijital pazar yeri tanıtım giderleri
 • Çevrim içi mağaza desteği ve hedef ülke e‑ticaret paydaşlarından alınan hizmet giderleri
  (Sadece Çin, Hindistan ve Japonya'da – Önceki yıl e-ihracat tutarı (GB+BGB e-ticaret kayıtlı ihracat toplamı) 2,5 milyon$ üzerinde olmalı)
 • Pazar yeri komisyon giderleri
  (yalnızca Arjantin, Brezilya, Endonezya, Filipinler, Hindistan ve Mısır'da) destek kapsamındadır.

Perakende e-ticaret siteleri, pazar yerleri, B2B platformlar ve e-ihracat konsorsiyumları aşağıdaki destek kalemlerinin, statülerine göre, tümünden veya birkaçından faydalanabilir:

 • E-İhracat tanıtım desteği
 • Pazara giriş rapor desteği
 • Yurt dışı depo kira desteği
 • Yurt dışı pazar yerlerine entegrasyon desteği

Harcama Destek Başvurusu Süreci

Yararlanıcılar, kapsama alındıktan sonra gerçekleştirecekleri faaliyetler için ön onay başvurularını üyesi bulundukları ihracatçı birliğine iletir.

Ön onayı alınan dijital pazar yeri tanıtım, sipariş karşılama gibi desteğe konu faaliyetlerine dair destek başvurularını, 3'er aylık dönemler halinde, harcama tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde üyesi bulundukları ihracatçı birliğine iletirler.

Kapsama alınma, ön onay başvurusu, destek başvurusu süreçlerindeki tüm yazışmalar Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden ve e-imzalı şekilde yararlanıcı KEP adresinden Bakanlık ve inceleyici kuruluş KEP adresine iletilerek gerçekleştirilir.

Birlik ve Bakanlık E-İhracat Sekretaryası tarafından talep edilen eksik bilgi/belgeler 3 ay içerisinde KEP üzerinden ibraz edilmelidir. Yararlanıcıların 10 yıl süre ile başvuruya konu belge asıllarını muhafaza etme ve istenildiği takdirde ibraz etme zorunluluğu mevcuttur.

Destek Kapsamındayken Diğer Desteklerden Yararlanılması

 1. İhracata yönelik diğer desteklerden faydalanma konusunda bir kısıtlama bulunmamaktadır.
 2. Diğer destek programlarında yer alan şirketler, pazar yerlerindeki tanıtım giderleri için 21.2.2023 itibarıyla 5986 Sayılı E-ihracat Destekleri Kararı kapsamında destek başvurusunda bulunmalıdır.

Kaynak

5986 Sayılı Karar, Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ile ekleri, güncel destek üst sınırları:
https://ticaret.gov.tr/destekler/e-ihracat-destekleri

E-İhracat Rehberi:

https://ticaret.gov.tr/destekler/e-ihracat-destekleri/kilavuzlar

İletişim

TİM E-İhracat Sekretaryası: e-ihracat@tim.org.tr

İTKİB Turquality Şubesi: e-ihracat@itkib.org.tr