Satış Örgütü Yönetimi Ve Satışta Liderlik

Seminer Günü : 23 Ocak 2017
Seminer Saati : 10:00 / 17:00
Seminer Yeri   : DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ


 

Eğitimin Amacı

Günümüz stratejik pazarlama ve rekabetçi satış süreci, örgütlerin profesyonel yapısına bağlı olarak güç kazanmakta ya da kaybetmektedir. Örgütler, hızlı davranmaya ve sonuç odaklı olmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadırlar. Bugün bu özellikleri sağlayan en önemli etken, karmaşık satış süreçlerinin etkisizliği yerine, süreçlerin basitleştirilerek etkinliklerinin arttırılmasıdır. Bu eğitim; satış örgütlerine hız, verimlilik ve etkinlik kazandıracak süreçlerin, tek tek ele alınmasını ve yönetilmesi için gerekli özelliklerin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

İçeriği

- Örgütsel Yönetim ve Liderlik Prensipleri

- Satış Yönetiminin Özellikleri

o Satış Yönetimi Organizasyonları

o İletişimde Etkinlik

o Örgütsel Motivasyonun Sağlanması

o Satış Yeteneklerinin Ortaya Çıkartılması ve Yönlendirme

o Satışta Durumsal Liderlik

o İyi Bir Ekipten Takım Olmaya Geçiş

- Satışta Etkili Performans Yönetimi

o Hedeflere Göre Yönetim

o Satışta Temel Performans Kriterleri

o Prim Teşvik Sistemleri ve Performansa Etkisi

o Bireysel Özelliklerin Geliştirilmesi

o Satışta Yetiştirici Koçluk

o Çatışma Yönetimi ve Problem Çözme

- Satış Örgütünün Eğitimi ve Geliştirilmesi

o Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi

o Eğitim Programlarının Hazırlanması

o Satış Eğitimi Sunumları, Örnekler ve Testler

- Satış Ekiplerinin Oluşturulması

o Müşteri Türlerine Göre

o Satış Kanalının Özelliklerine Göre

o Ürün Yapısına Göre

o Coğrafi Alan Özelliklerine Göre

- Satışta Verimli Zaman Yönetimi

o Birebir İletişim

o Müşteri Ziyaretleri ve Seyahat Planlamaları

o Satış Elemanı Sayısının Belirlenmesi

o Müşteri Bölümlemesi ve Satışta Rotasyon

o Satışta Toplantı Yönetimi

o Satışta Etkin Raporlama ve İş Sonuçları Analizi

 
Seminer Kodu : 32
Seminer Ücreti : 150 TL
İletişim : İTKİB Eğitim Şb. 0212 454 02 00 / 1375-1190

 

ONLINE BAŞVURU