Dönem Sonu İşlemleri

 

Seminer Günü : 26 Ocak 2017
Seminer Saati : 10:00 / 17:00
Seminer Yeri   : DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ
 

 

Eğitim İçeriği;

 

  • Dönen Varlık Hesaplarının (Kasa, Banka, Çek, Alacak, Senet Reeskontu ve Stokların) Değerlemesi ve Dönem Sonu Kayıtları
  • Mali Duran Varlıkların Değerlemesi
  • Maddi Duran Varlıkların, Birikmiş Amortismanların, Duran Varlık Satış Kar ve Zararının Saptanması ve Kayıtları
  • Mali Borçlar, Ticari Borçlar, Borç Senetlerinin Değerlemesi ve Dönem Sonu Kayıtlaması
  • Özkaynak Hesapları Dönem Sonu İşlemleri
  • Gelir Hesaplarının Dönem Sonu İşlemleri ve Kayıtları

 

 

Eğitmen;  İsmail Duman, 1970 Doğumludur. Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü Mezunu. İngiltere Oxford House Collage dil eğitimini tamamladı.Çeşitli YMM ve Denetim firmalarında Vergi-Denetim Bölümlerinde ve İnterbank A.Ş. Mali Kontrol departmanında çalıştı.Onbeş yıla yakın süredir muhasebe ,mali müşavirlik ,danışmanlık yanında mali konularda çeşitli kuruluşlarda eğitim ve seminer çalışmaları devam etmektedir.Kamuya ait A.Ş.ve Sanayi Yapı Kooperatifinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. Halen S.M.Mali Müşavirlik, Bağımsız Denetçilik ve Bilirkişilik yapmaktadır

 
Seminer Kodu : 87
Seminer Ücreti : 150 TL
İletişim : İTKİB Eğitim Şb. 0212 454 02 00 / 1375-1190

 

ONLINE BAŞVURU