Değer Akış Maliyetleme Ve Kayıp-Maliyet Analizi

Seminer Günü : 10 Ocak 2017
Seminer Saati : 10:00 / 17:00
Seminer Yeri   : DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ


 

DEĞER AKIŞ MALİYETLEME VE KAYIP-MALİYET ANALİZİ

Yalın Dönüşüm'ün israfları ortadan kaldırdığı, herkes tarafından bilinen bir gerçek; ancak Yalın'ı tam olarak benimsememiş şirket yöne`cileri ve/ya stratejik karar vericilerin sorduğu soru şu: “Yok edilen israfların bana maddi getirisi ne oldu?”

Geleneksel maliyet muhasebesi yaklaşımları ile bu sorunun cevabını vermek ne yazık ki oldukça zor. Bugüne kadar Kaizen kazanımlarının hesaplamalarını yaparak Yalın'ın maddi getirisini bir şekilde ölçmeye çalışsak da hesapladığımız rakamların bilançoya tam olarak öyle yanısmadığını görüyoruz.

Geleneksel maliyet muhasebesi, kitle ekonomisi varsayımlarına göre kurgulanmış bir maliyet muhasebesi. Günümüz koşullarında hele hele Yalın Dönüşüm yolculuğuna başlamış bir işletmede, maliyetleri geleneksel yöntem ile kontrol altına almak ve yönetsel kararları bu doğrultuda vermek; hem yöneticilerin Yalın Dönüşüm faaliyetlerinin maddi faydasının olmadığı yanılgısına kapılmalarına; hem de yanlış stratejik kararlar alarak yönetim zaafı oluşmasına yol açıyor.

Yalın Dönüşüm'ün başlangıcında Değer Akışlarına odaklanıyoruz ve değer akışını iyileştirmeye çalışıyoruz. Peki neden maliyet yapımızı değer akışları bazında analiz etmiyoruz?

Değer Akış Maliyetleme (VSC) çalışmaları işte tam da bunun için var. VSC, maliyetlerin bir başka yere değil, harcama kararının verildiği yere atanması yoluyla şirketteki herkese harcamaların kök nedenlerini analiz edebileceği ve bunu yönetime kolayca anlatabileceği bir sistem sunuyor. (Katko, 2014)

Konu Başlıkları

  • Değer Akışı ve Değer Akış Haritalama
  • Standart Maliyetleme vs. Değer Akış Maliyetleme
  • 16 Büyük Kayıp
  • Değer Akışı Bazında Maliyetlemenin Önemi
  • Performans, Kapasite ve Finansal Verilerle Sonuç Tablosu Oluşturma
  • Değer Akış Kapasite Analizi Yapma
  • Değer Akış Maliyet Analizleri Oluşturma
  • Malzeme ve Birim Maliyetlerin Basitleştirilmesi
  • Değer Akış Karlılığı hesaplama
  • İyileştirme Faaliyetlerinin Maliyetlere Yansıtılması

 

Katılımcılar

Üretim, Planlama, Satınalma ve Finans yönetici ve uzmanları, üretim mühendisleri, maliyet muhsabesi uzmanları

Can YÜKSELEN: İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümü mezunu olan Can Yükselen, Yalın Enstitü bünyesinde 5 yıldır çalışmaktadır. 5 yıldır danışmanlık ve eğitmenlik faaliyetlerinde aktif rol almaktadır. Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans öğrenimini tamamlamıştır. Toyota Türkiye'nin “Undergraduate Development Programme”ı mezunudur. Toyota'daki 3 aylık proje döneminin sonuna gelindiğinde geliştirdiği sistem, onay alarak kaizen listesinde yerini alıp uygulamaya konulmuştur. Lisans hayatının son yılında katıldığı eğitimlerden birinde ise Yalçın İpbuken'le tanıştıktan sonra onun asistanı olarak Yalın Enstitü'ye katılmıştır. Sonrasında ise eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinde yer almaya başlamıştır.

 
Seminer Kodu : 67
Seminer Ücreti : 150 TL
İletişim : İTKİB Eğitim Şb. 0212 454 02 00 / 1375-1190
     
ONLINE BAŞVURU