Türk Eximbank KEP Adresi Değişikliği ve Güncel Adres Bildirimi

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'den alınan bir yazıda, 04.08.2021 tarihinden itibaren kullanılmak üzere, Türk Eximbank KEP adresinin tikb.turkeximbank@hs02.kep.tr olarak değiştirildiği, bankaya yapılacak bildirimler için yeni adreslerinin kullanılması gerektiği ve kapatılan KEP adreslerine gönderi iletiminin engelleneceği ifade edilmektedir.