Ticarette Teknik Engeller ve Çözüm Yolları Semineri - 29 Kasım 2016 Salı

Sayın Üyemiz,


Bilindiği üzere, 2023 ihracat hedeflerimiz doğrultusunda, diğer ülkelerin insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevrenin korunması ve tüketicinin doğru bilgilendirilmesi gibi gerekçelerle aldıkları önlemlerin ticarette teknik engellere yol açarak ihracatımızı olumsuz etkilememesi temel önceliklerdendir.
           
Bu çerçevede, T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından, ticarette teknik engel kavramına yönelik farkındalığı arttırmak, yeni ara yüzüyle erişeme açılmış olan Ticarette Teknik Engeller Internet Sitesi'nin tanıtımı ile karşılaşılan teknik engellerin çözümünde Ekonomi Bakanlığı ile İhracatçılarımızın birlikte hareket etmesini sağlamak amacıyla 29 Kasım 2016 Salı günü İstanbul Dış ticaret Kompleksi Konferans Salonu'nda “Ticarette Teknik Engeller ve Çözüm Yolları Semineri” düzenlenecektir.
 
Seminer programı aşağıda yeralmaktadır.
           
İTKİB ve İMMİB Genel Sekreterlikleri organizasyonunda gerçekleştirilecek yarım günlük seminer hazırgiyim ve konfeksiyon sektörümüzün yanısıra tüm sektörlere açık ve katılım ücretsizdir.
           
“Ticarette Teknik Engeller ve Çözüm Yolları” konusunda ülkemizin en yetkili kurumlarının temsilcilerinden bilgi almak üzere seminere katılmak isteyen üyelerimizin 25 Kasım 2016 Cuma mesai saati sonuna kadar online kayıt formu doldurarak iştiraklerini rica ederiz.

Online Kayıt  Formuna ulaşmak için tıklayınız.
 
Bilgi İçin İTKİB Hazırgiyim ve Konfeksiyon ARGE Şubesi:
e-mail: konfeksiyonarge@itkib.org.tr 
Telefon: 0212 454 02 00-1314

 
SEMİNER PROGRAMI
 
29 KASIM 2016 SALI
 
 DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ KONFERANS SALONU İSTANBUL
 
  
 Kayıt: (saat 14:00   – 14:15)
 Açılış Konuşması:  (saat 14:15 – 14:30)
 
        
 Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm Yolları: (saat 14:30– 15:00 )
 Mısır Üretici Kayıt Sistemi                       
 
 Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü
 Aylin BEBEKOĞLU
 Daire Başkanı
  
 Ticarette Teknik Engeller (TTE) ve Çözüm Yolları:  (saat 15:00 – 15:30 )
 
 Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
 Gökhan ÖRNEK
 Daire Başkanı 
  
 Ticarette Teknik Engeller (TTE) İnternet Sistesi Tanıtımı: (saat 15:30 –15:40)
 
 Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
 Peyman Gülfam BİLGİN
 Dış Ticaret Uzman Yardımcısı
  
 Soru – Cevap: (saat 15:40 –16:00)