“Orta Ölçekli Gömlek Üreticilerine / Markalarına” Yönelik Ur-Ge (Küme) Proje Duyurusu

 

“Orta Ölçekli Gömlek Üreticilerine / Markalarına” Yönelik
Ur-Ge (Küme) Proje Duyurusu

Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen, 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi URGE Tebliği” kapsamında, Birliğimiz koordinasyonunda “Orta Ölçekli Gömlek Üreticilerine / Markaları”na yönelik altıncı sektörel kümelenme projesi hayata geçirilecektir. Söz konusu proje ile, aynı iş kolunda faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli firmaların, uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması ve sürdürülebilir ihracat hedeflerine ulaşması hedeflenmektedir.

 

 

      PROJE KAPSAMI:

     İhtiyaç Analizi: Proje, ihtiyaç analizi ile başlar ve küme yol haritası oluşturulur.

 

     Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri: İhtiyaç analizinde tespit edilen konular çerçevesinde firma bazlı/toplu katılım ile teknik eğitim/danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirilir. (Örn: Koleksiyon Tasarım ve Planlama, Modelhane Üretim Verimliliğinin Artırılması, Toplam Kalite Yönetimi, Kurumsal Kapasite Geliştirme vb. )

 

     Pazarlama Faaliyetleri:

 

-          Hedef Pazarlarda; B2B ikili iş görüşmeleri, fuar katılımları/ziyaretleri, keşif gezileri, tedarikçiler ile temas vb. faaliyetleri,

-          Alım heyetleri; potansiyel satınalmacıların yurt içinde küme firmalar ile ikili iş görüşmelerini ve yurt içinde gerçekleştirilecek küme/sektör tanıtım vb. faaliyetleri kapsar.

            

     Not: Proje süresi en fazla 3 yıldır. Proje süresince gerçekleştirilmesi öngörülen her bir faaliyetin toplam bütçesinin %75'i Ekonomi Bakanlığı tarafından, %25'lik kısmı ise faaliyete katılım sağlayan firmalar tarafından katkı payı olarak temin edilir.

 

     Bireysel Danışmanlık:  Projenin sona ermesi ile birlikte projedeki faaliyetlere aktif katılan firmalar, Ekonomi Bakanlığı'na ayrıca başvuru yaparak yıllık en fazla 50.000 ABD dolarına kadar 3 (üç) yıl boyunca alacakları danışmanlık hizmetleri giderlerinin % 70'ini karşılayabilecektir.

 

      

 

           KATILIM ŞARTLARI:

 

-          Gömlek sektöründe faaliyet gösteren orta ölçekli üretici/marka olmak (KOBİ'ler önceliklidir),

-          İstanbul sınırları içerisinde faaliyet göstermek,

-          İHKİB üyesi olmak,

-          En az limited şirketi statüsünde olmak,

-          İşbirliği kuruluşları tarafından yürütülen başka bir UR-GE projesinde eş zamanlı yer almamak,

-          İş birlikteliğine açık olmak ve proje süresince faaliyetlere aktif katılım sağlamak.

 

 

 

Projeye başvuru yapacak firmaların 23 Haziran 2017 Çarşamba günü saat 17:30'a kadar Başvuru Formu'nu doldurarak abprojesubesi@itkib.org.tr adresine mail yoluyla göndermeleri ve formun aslını aşağıdaki adrese posta yoluyla/elden iletmeleri gerekmektedir.

 

 

Buket Tilki – Deniz Cottrell

İHKİB AB Projeler Şubesi

Dış Ticaret Kompleksi B Blok Kat:6

Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad.

Yenibosna / Bahçelievler

34196 İstanbul

 

İletişim:

(Buket Tilki 0 212 454 0 377)            

(Deniz Cottrell 0 212 454 0 419)