Kayıtlı Elektronik Posta ( KEP ) Adresi Kullanımı Hakkında Önemli Duyuru

“1.1.2016 tarihinden beri fuar, yurt dışı kira- tanıtım- marka tescil, tasarım ve pazara giriş belgeleri destekleri için Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi kullanımı zorunlu hale getirilmişti. KEP adresi ibraz etmeyen şirketlerin destek başvurularının sonuçlandırılma imkanı bulunmamaktadır. Bütün Tebliğler için yapılacak destek başvurularında ilgili Tebliğe ait KEP adresi Beyannamesi ibraz edilme zorunluluğu bulunmaktadır. Eksiklik bildirimlerinin usulüne uygun ve tam olarak yapılabilmesi adına KEP adreslerinizin aktif tutulması ve tarafımıza ilgili beyannamelerde doğru adres bildirilmesi elzemdir.

Kayıtlı Elektronik posta (KEP) adresi olmayan üyelerimizin, KEP adresi edinmeleri ve KEP adreslerinin çalışır durumda olduğundan emin olmaları gerekmektedir.

 

Aşağıdaki linkte belirtilen kayıtlı elektronik posta hizmeti sağlayıcıları aracılığı ile KEP adresi edinebilirsiniz.

 

Bilgilerine rica olunur.  

 

https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/KEP-Kayitli-Elektronik-Posta-Hizmet-Saglayicilar