Hazırgiyimde Tedarik Zinciri Yönetiminde Satınalma Süreçleri Değerlendirme Anketi

Değerli Üyelerimiz,

Hazır giyim sektöründe tedarik zinciri yönetiminde satınalma süreçlerinde karşılaşılan zorlukları analiz etmek, ulusal ve uluslararası platformlarda söz konusu hususları sektörümüz adına en etkin şekilde sunmak üzere bir çalışma başlatılmıştır.

Bu bağlamda, satınalma süreçleri içerisinde yaşanan sorunları somutlaştırmak adına sizlerin deneyim ve katkıları önem arz etmekte olup ekli linkteki değerlendirme anketi hazırlanmıştır.

Söz konusu Anketin 28 Temmuz 2017 tarihine kadar tamamlanmasını arz/talep ederiz.

 

Bekir ASLANER

Genel Sekreter

Ankete erişim için web sayfası:

https://tr.surveymonkey.com/r/M9LTMR7