2019/3 Nolu Tebliğ

9/8/2019 tarihli ve 30857 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/3) çerçevesinde 0602 ve 0603 gümrük tarife pozisyonunda bulunan canlı bitkiler ve çiçekler kayda alınmak suretiyle gözetime tabi tutulmuştur.

Anılan Tebliğ yayımını takip eden 45 inci gün yürürlüğe girecektir.
 

İlgili tebliğ linki : http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181231M4-24.htm