Ukrayna ve Rusya Faaliyetlerine İlişkin Devlet Destekleri Hk.

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, 24 Şubat 2022 tarihi itibarıyla Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında başlayan savaş hali Ukrayna'da faaliyette bulunan şirketlerin ticari faaliyetlerini sekteye uğratmıştır. Bu itibarla, Ukrayna ve Rusya'da devlet desteklerinden yararlanmakta olan firmaların mağduriyetlerini önlemek için Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda;  

Ukrayna için;

  • Gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin Ukrayna'da bankacılık faaliyetlerinin yapılamaması halinde ödemeye ilişkin olarak sunulacak ödemeyi yapan ve ödemeyi alan tarafların unvan ve adres vb. bilgilerini içeren, ödemenin hangi faaliyete ilişkin olarak gerçekleştirildiğinin takip edilebildiği makbuz ve sair belgelerin kabul edilmesi,
  • 2010/6 sayılı Tebliğ kapsamında, 30.06.2022 tarihi itibarıyla Ukrayna'da birimleri destek kapsamında olan veya başvurusu bulunan şirketlerin söz konusu ülkeye yönelik kira harcamalarının ilave 1 yıl süreyle desteklenmesi,
  • 2006/4 sayılı Tebliğ kapsamında 30.06.2022 tarihi itibarıyla Ukrayna ülkesi tanımlı hedef pazarı olan ya da hedef pazar başvurusu bulunan şirketlerin ilgili ülkedeki harcamalarının ilave 1 yıl süreyle desteklenmesi,
  • 2010/6 sayılı Tebliğ kapsamında şirketlere kira ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin verilecek yıllık destek tutarının Türkiye'den Ukrayna'ya firma tarafından yapılan yıllık ihracatının yarısından fazla olamayacağına ilişkin hükmün 2022 yılı için uygulanmaması,
  • 2006/4, 2008/2 ve 2010/6 sayılı Tebliğler kapsamında Ukrayna'da düzenlenmesi gereken birim yerinde inceleme formlarına (Ek-12, Ek-4A, Ek-8) ve bu ülkede 2006/4 ve 2008/2 sayılı Tebliğler kapsamında gerçekleştirilecek yurt dışı fuar katılımlarına ilişkin düzenlenmesi gereken yerinde inceleme formlarına ihtiyaç duyulmaksızın destek başvurularının sonuçlandırılması,
  • Mevzuatta belirtilen sürelere istinaden başvuru ve eksik tamamlama süresi 24.02.2022 tarihi sonrasında dolacak olan (bu tarih dahil) belgelerde Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onayı aranmaması,

 

Rusya için;

  • Gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin Rusya'da bankacılık kanalıyla işlemlerin yapılamaması halinde ödemeye ilişkin olarak sunulacak, ödemeyi yapan ve ödemeyi alan tarafların unvan ve adres vb. bilgilerini içeren, ödemenin hangi faaliyete ilişkin olarak gerçekleştirildiğinin takip edilebildiği makbuz ve sair belgelerin kabul edilmesinin uygun görüldüğü bildirilmiştir.

Bilgilerini rica ederim.