Sistem Belgelerine Yönelik Yenileme Giderleri Destek Kapsamına Dahil Edilmiştir

“2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar'ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi" ile “2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar'ın Uygulama Usul ve Esasları ile Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine Dair Genelgesi"nde 20.06.2022 tarihinde değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklik çerçevesinde; daha önce yalnızca ilk alım giderleri destek kapsamında olan sistem belgelerine (Sedex, BSCI, ISO 14001 vb) ilişkin yenileme giderleri de destek kapsamına dahil edilmiştir.