Devlet Desteklerinde Kredi Kartı / Banka Kartı ile Yapılan Ödemeler

Uygulamada olan devlet desteklerinde, kredi kartı veya banka kartı ile yapılan ödemelerin desteğe konu olabilmesi tebliğlere göre değişiklik göstermektedir.

Bu çerçevede başlıca destek programlarına göre mevzuatta yer alan güncel koşullar aşağıdaki gibidir:

2006/4 Turquality Destekleri

GENELGE EK-6: “Yurt içinde düzenlenen ödeme belgelerinin banka tarafından onaylanması gerekir. Ödemenin şirket veya kuruluşa ait kredi veya hesap kartı ile peşin veya taksitle yapılması durumunda sunulacak kredi kartı ekstresi veya hesap bildirim cetvelinin aslı veya banka onaylı nüshası olmalıdır. Kredi veya hesap kartı ile yapılan ödemelerde ödeme tarihi kredi kartı ekstresi veya hesap bildirim cetvelinde belirtilen işlem tarihidir.”

 

2008/2 Tasarım Desteği

GENELGE Madde 16 - (1) Tasarımcı şirketi, tasarım ofisi ve tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirketin Tebliğ'de sayılan faaliyetlerine ilişkin giderlerinin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için; harcama ve ödemelerin destek kapsamındaki tasarımcı şirketi, tasarım ofisi ve tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket veya harcama yetkisi verilmiş şirket tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

(2) Harcamanın destek kapsamında bulunan şirketi imza sirkülerinde belirtilen ve temsil ve ilzama yetkisi bulunan kişiler tarafından yapılmış olması halinde, daha sonra şirketin bu kişilere ödeme yapması gerekmektedir.”
 

2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

GENELGE (DYS) Madde 20: (1) Harcamaların destek kapsamında değerlendirilmesi için tüm ödemelerin şirket/işbirliği kuruluşu tarafından bankacılık kanalıyla yapılması gerekir.

(2) Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği kapsamında yapılan ödemeler için şirket çalışanının (ortak veya personel) kişisel kredi/hesap kartı kullanılabilir. Ödemenin şirket çalışanı (ortak veya personel) tarafından yapıldığı durumlarda şirketin bu kişilere ilgili miktarı bankacılık kanalıyla ödediğinin belgelenmesi gerekmektedir.”

 

2017/4 Yurt Dışı Fuar Desteği

GENELGE (DYS) Madde 13: (4) Kredi kartı ile ödeme işlemlerinde katılımcı tüzel kişisine ait kredi kartlarının yanı sıra, bu firma adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait kredi kartları ile yapılan ödemeler de kabul edilir.

(5) Harcama yapmaya yetkili kişi olarak, şirket ortakları ve şirket çalışanları ile katılımcı tarafından harcama yapma yetkisi verildiği imza sirkülerinde belirtilen şahıslar kabul edilir.

 

2014/4 Yurt İçi Fuar Desteği

GENELGE (DYS) Madde 11: (4) Kredi kartı ile ödeme işlemlerinde Organizatöre/Katılımcıya ait kredi kartlarının yanı sıra, Organizatör/Katılımcı adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait kredi kartları ile yapılan ödemeler de kabul edilir.

(5) Ödemelerin kredi kartı ile yapılması durumunda bu ödemelere ilişkin kredi kartı hesabının takip edildiği bankadan onaylı “İşyeri Hesap Ekstresi”nin veya ödeme yapanın kredi kartı ödemesine ilişkin banka tarafından düzenlenmiş belgenin ödeme belgesi olarak DYS üzerinden ibrazı gerekir.

(6) Harcama yapmaya yetkili kişi olarak, Organizatörün/Katılımcının ortakları ve Organizatörün/Katılımcının çalışanları ile Organizatör/Katılımcı tarafından harcama yapma yetkisi verildiği imza sirkülerinde belirtilen şahıslar kabul edilir. Organizatör/Katılımcı şirket ortaklarından en az birinin ortağı olduğu şirket ile Organizatör/Katılımcı şirket arasında ortaklık ilişkisi bulunduğu kabul edilir.

 

2010/6 Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği

GENELGE Madde 22: (1) Bu Genelgede belirtilen faaliyetlere ilişkin desteğe konu tüm ödemelerin, şirket veya İşbirliği Kuruluşu tarafından ya da bunların ilgili yurt dışı şirket veya şubeleri tarafından bankacılık sisteminde (EFT, swift, havale, çek ve şirket kredi kartı ile) yapılması gerekmektedir.

(2) Banka onaylı hesap ekstresi/dökümü (miktarın, kirayı ödeyenin ve ödemenin kiraya ilişkin olduğunun belirtilmesi kaydıyla) ödeme belgesi olarak kabul edilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde kredi kartı ekstresinin ibraz edilmesi gerekmektedir.