Destek Yönetim Sistemine geçiş sürecinin uzatılması hk.

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, daha önce Destek Yönetim Sistemine (DYS) geçiş sürecinin ve mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğ'lerin mer'i Genelgelerinin yürürlüğünün Ticaret Bakanlığının 31/08/2020 tarihli yazıları ile 30 Eylül 2020 (bu tarih dahil) tarihine uzatıldığı bildirilmişti.

Ancak, Covid-19 pandemisinin etkisiyle kayıtlı yararlanıcı sayısının beklenen seviyeye ulaşmamış olması, tümüyle yeni bir sisteme geçişin; pandemi nedeniyle ihracat desteklerine ihtiyaç duyan firmalar üzerinde mağduriyete ve verilen desteklerin azalmasına sebep olabileceği değerlendirildiğinden Bakanlıklarının 21/09/2020 ve 25/09/2020 tarihli yazılarıyla  DYS'ye geçiş sürecinin ve yukarıda bahsi geçen mer'i Genelgelerin yürürlüğünün 31/12/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatıldığı bildirilmiştir.   

01/01/2021 tarihinden itibaren iletilecek yeni başvurular sadece Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden kabul edilecek olup yararlanıcıların DYS üzerinden başvurularını iletebilmesi için sistemde tanımlı olmaları ve kendileri adına iş ve işlemleri yapacak olan kullanıcıları yetkilendirmeleri zorunludur. Söz konusu işlemler için Destek Yönetim Sistemine Kayıt İçin Gerekli Belgeler ve Dikkat Edilecek Hususların incelenmesi gerekmektedir.