2014/4 Sayılı “Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Des. İlişkin Karar”a dair Uyg. Usul Ve Esasları Genelgesinde Yapılan Değişiklikler

 

2014/4 Sayılı “Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar”a dair Uygulama Usul Ve Esasları Genelgesinde Yapılan Değişiklikler (Değişiklik Tarihi: 17.12.2018)

 

2014/4 Sayılı “Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar”a dair Uygulama Usul Ve Esasları Genelgesinde 17/12/2018 tarihinde yapılan değişiklikler kapsamında;

 

 1. Ödeme esaslarında yer alan “bankacılık sistemi” tanımlanmıştır. Buna göre ancak şu yöntem ve belgeler desteğe konu olabilir:
 • EFT
 • Swift
 • Havale
 • Çek
 • Kredi Kartı
 1. Ödemelerin katılımcı şirket hesabından çıkarak organizatörün hesabına süresi içinde bankacılık sistemi ile aktarma yükümlüğü korunmuş, ancak Çek ile yapılan ödeme belgelerine ilişkin bir istisna getirilmiştir:   
  Buna göre; çekle yapılan ödemelerde;
 • çekin bir örneği ile
 • çek bedelinin ilgili hesaptan çıktığına dair banka onaylı hesap ekstresinin veya ödeme dekontunun

ibrazı zorunlu olup; hesap ekstresinde çekin ilgili hesaptan çıktığı tarih ödeme tarihi olarak esas alınır. (Genelge'nin Ödeme esasları başlıklı 10.Maddesi 2.fıkrası)

 1. Müşteri çeki ve cirolu çekler destek kapsamı dışında bırakılmıştır.
 1. Çek için getirilen istisna senet ödemelerini kapsamamaktadır.
 1. Pazarlamacı sözleşmesi uygulaması geri getirilmiştir. Kapasite raporu olmayan firmalar bu yöntemle başvuru yapabilir.

Hatırlatma;
28.05.2018 tarihli Bakanlık talimatı ile yurt içi fuarlarda gerçekleşen tüm işlemlerin Türk Lirası ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 • Katılım fiyatının
 • Faturaların
 • Ödemelerin
 • Sözleşmelerin

Dövizle yapılması durumunda destek müracaatı olumsuz değerlendirilecektir.