Yatırım Teşvik Belgelerine İlave Süre Verilmesi Hakkında

Sayın Üyemiz;

9 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2501 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlanmıştır.

Söz konusu karar ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara eklenen geçici madde 14 ile Deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımların, 11/03/2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibari ile süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen, talep edilmesi halinde bir yıla kadar ilave süre verilmesine imkân tanınmıştır.  

Bilginize sunarız.

 

Detaylı Bilgi için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200509-14.pdf