Tıbbi, Cerrahi, Koruyucu Ürün İhracatı Ön İzne Bağlandı (2 Mayıs 2020 Tarihli Güncelleme)

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumunun 2 Mayıs 2020 tarihli duyurusunda ilgili iş akışlarının daha sağlıklı ve hızlı yürütülebilmesi adına Kurumumuz Elektronik Süreç Yönetimi (ESY) yazılımı ile Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Sistemi (TPS) arasında var olan web servis entegrasyonu söz konusu iş akışları içinde geçerli olacak şekilde sağlandığı belirtilmektedir.

Bu minvalde Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu tarafından onaylanan ithalat ve ihracat başvurularına ait veri alanları web servis ile elektronik ortamda TPS'ye gönderilmekte, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen TPS numarası başvuru sahibi firmalara e-posta ile bildirilmekte, firmalar ise oluşturulan TPS numarası ile ithalat ve ihracat işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

Ülkemizde güvenli ürün erişilebilirliğinin temin edilmesi, tedavide kullanılan kritik ürünlerin stok ve tedarik yönetiminin etkin bir şekilde yapılması, sağlık hizmeti sunumunun aksamaması ve kamu sağlığının korunması hususları önem arz etmekte olup bu amaçlar doğrultusunda, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ile Kurumumuza yapılan ihracat ön izin başvurularına ilişkin verilerin paylaşılmasına ilişkin yazılımsal altyapı çalışmaları tamamlanarak gerekli işlemler tesis edilmiştir.

Bununla birlikte, 02.05.2020 tarih ve 31115 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracı Yasak Ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen; Ventilatör, Ecmo, Oksijen Konsantratörü, Flow sensör, Ekspirasyon valfi, Oksijen sensörü, Ventilatör devreleri, Hasta devreleri (Anstezi/Ventilatör devresi), IV Kanül, Entübasyon Tüpü ve Yoğun Bakım Monitörü isimli ürünlerin ihracatında Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumunun ön izin şartı kaldırılmıştır.

Dolayısıyla Elektronik Süreç Yönetimi (ESY) yazılımında gerekli güncellemeler yapılmış olup bu minvalde;

1. Ventilatör, Ecmo, Oksijen Konsantratörü, Flow sensör, Ekspirasyon valfi, Oksijen sensörü, Ventilatör devreleri, Hasta devreleri (Anstezi/Ventilatör devresi), IV Kanül, Entübasyon Tüpü ve Yoğun Bakım Monitörü için düzenlenmiş ihracat ön izin ekranları kaldırılmış olup 02.05.2020 tarihi itibarı ile bu ürünler için Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumunundan  ihracat ön izni alınmasına gerek bulunmamaktadır.

2. Halen yürürlükte olan 04 Mart 2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “İhracı Yasak Ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” uyarınca Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumuna yapılan İhracat ön izin başvurularında, 03.05.2020 tarihinden itibaren verilen onaylarda firmalara tanımlanan TPS numarası ön düşümlü olarak ve izin tarihinden itibaren 9 ay süre ile geçerli olacak şekilde kullanılabilecektir.

Sonuç olarak, söz konusu ön izin başvuru süreçlerinde daha önce yayımlanmış olan duyurular güncellenmiş olup, yapılacak başvuruların duyuru ekinde yer alan kılavuz çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

EK:

1. Kılavuz için tıklayınız.

2. İhracat İzin Dilekçesi için tıklayınız.

3. İthalat İzin Dilekçesi için tıklayınız.

4. Şahıs Ön İzin Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.

5. Uygunluk değerlendirme süreçlerine esas yurt dışı numune gönderim dilekçesi için tıklayınız.

6. İhracat İşlemleri İçin Sık Sorulan Sorular için tıklayınız.

7. İthalat İşlemleri İçin Sık Sorulan Sorular için tıklayınız.

Detaylı Bilgi için: https://www.titck.gov.tr/duyuru/ihracatinda-ve-ithalatinda-ihraci-yasak-ve-on-izne-bagli-mallara-iliskin-teblig-ihracat-96-31-uyarinca-on-izne-tabi-urunler-hakkinda-2020-10-sayili-duyuru-02052020193534

Bilgilerinize sunarız.