Koruyucu Maske ve Tulumların Numune İhracatı Hakkında

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere 04 Mart 2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “İhracı Yasak Ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile Kişisel Koruyucu Donanım kapsamında piyasaya arz edilen “Koruyucu Maske (Gaz, Toz ve Radyoaktif Toz Filtreli Maskeler)”, “Tulum (Koruyucu İş Elbisesi)”, ürünlerin ihracatı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun ön iznine bağlanmış olup, ilgili ürünlerin numune ihracatı Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat 2008/12) kapsamında olup maske ve tulumlar için ihracata esas yapılacak numune gönderimlerinde ürünlerin kargo yoluyla gönderilmesi ve “Numunedir” ibaresinin bulunması kaydıyla; maske için 50 adete, tulum içinse 10 adete kadar numune gönderimlerinde ön izin şartı aranmamaktadır.

 

Ek: İhracat Ön İzin Sürecine İlişkin Sık Sorulan Sorular