Bez (Dokuma/Örme Kumaştan Mamul) Maske İhracatı Hakkında

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, İhracat 2020/4 sayılı Tebliğ çerçevesinde Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'ne istinaden piyasaya arz edilen 'tıbbi ve cerrahi maske' ile Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamındaki koruyucu maske (gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler) ihracatı için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan (TİTCK) ön izin alınması gerekmekte olup, bez (dokuma/örme kumaştan mamul) maskelerin ihracatında ise söz konusu iznin aranmamasına yönelik başvurular alındığı bildirilmiştir.

Bahse konuya ilişkin olarak yapılan değerlendirme neticesinde, TİTCK'nın talebi üzerine 4 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe konan mezkur Tebliğ ile getirilen ön izin uygulamasının, yalnızca anılan Yönetmelikler kapsamındaki tıbbi/cerrahi ve koruyucu maskeleri içerdiği; bu çerçevede, bez (dokuma/örme kumaştan mamul) maskelerin, İhracat 2020/4 sayılı Tebliğ ile düzenlenen alanın dışında kalan bir giyim eşyası mahiyetinde olduğu; bu nedenle ihracatı için TİTCK'nın ön izninin aranmasına gerek olmadığı ifade edilmiştir.

Bu kapsamda, COVID-19 pandemisi süresince halk sağlığının korunması amacıyla yurt içi tıbbi ekipman ihtiyacının öncelikli olarak karşılanması gerektiğinden tıbbi/cerrahi ve koruyucu maskelerin ihracatında alınan tedbirlere devam edilmekle birlikte, yurt dışı talep potansiyelinin değerlendirilebilmesini teminen bez (dokuma/örme kumaştan mamul) maske ihracatında TİTCK'nın ön izni aranmaksızın gümrük işlemlerinin tekemmül ettirilmesi hususunda Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 12/05/2020 tarihi itibarıyla tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri talimatlandırılmıştır. 

Bilgilerinize sunarız.