Yurt içi Fuar Desteği ( 2014-4 ) Ödeme Yöntemine İlişkin Duyuru

Yurt içi fuar desteği kapsamında Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 01.08.2018 tarihli talimat gereği çek ve senet ödemeleri aşağıdaki kriterler çerçevesinde değerlendirilecektir.

Çek ile yapılan ödeme kriteri:

Firmaların cirolu çek ile yapmış oldukları ödemeler; ciro silsilesini gösterecek şekilde çekin bir örneği ile çekin fuar idaresi tarafından tahsil edildiğine dair dekont ibraz edilmesi halinde destek harcaması olarak kabul edilebilecektir. (Müşteri çekleri ile fuar idaresine yapılan ödemeler, fuar idaresince tahsil edildiğine dair banka dekontu ibraz edilmesi halinde kabul edilir.)

Diğer taraftan, şirketin verdiği çekin/cirolu çekin hizmet alınan firma tarafından başka bir firma/kurum/kuruluşa cirolanması ya da faktöring firmalarına verilmesi ile alacağın devredildiği durumlarda başvuruların destek kapsamında değerlendirilmesi imkânı bulunmamaktadır. (Fuar idaresine verilen çekin fuar idaresince cirolanması halinde kabul edilmez.)

Senet ile yapılan ödeme kriteri:

Katılımcı hesabından fuar idaresi hesabına bankacılık kanalıyla geçmeyen senet ödemeleri desteklenemeyecektir.

İTKİB, DEVLET YARDIMLARI ŞUBESİ