Pazar Araştırması Genelge Değişikliği Hk.

Sayın Üyemiz,

15.04.2024 tarihinde 5973 sayılı Karara bağlı Pazar Araştırması Desteğine İlişkin Genelgede yapılan değişikliklerle;

  • Pazar Araştırması desteğinin kapsamı değiştirilmiş olup bu destek yalnızca Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteğine İlişkin Genelge kapsamında şirketlerin onaylanan ihracat planında yer alan hedef pazarlara yönelik gerçekleştirilen yurt dışı pazarlama faaliyetlerine uygulanacaktır.
  • Bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen/onaylanan/harcamasının tamamı veya bir kısmı yapılan (ödeme belgesi tarihi Genelgenin yürürlüğe girdiği tarih 15.04.2024 veya söz konusu tarihten önce olan) destek başvurularının sonuçlandırılmasında yürürlükten kaldırılan mevzuatın lehe olan hükümleri uygulanır.

    Bilgilerinize sunarız.