E-imza ile Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden yapılan Destek Başvurularına İlişkin Güncel Duyuru

 

 Sayın Üyemiz,

 

  • Ekonomi Bakanlığının yayınlamış olduğu genelgeler ile tüm destek başvuruları için; firmaların; belgelerini elektronik imzalayarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi üzerinden yapması zorunlu hale gelmiştir. 31.03.2018 tarihinden itibaren e-imzasız ve KEP adresi üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınamayacaktır. KEP üzerinden gönderilen başvurularda gerekli tüm belgelerin firma imza yetkilileri tarafından elektronik imzalı olarak ibrazı zorunludur.  

 

  1. Desteklere ait tebliğ ve kararlarla ilgili gerekli belgelerin katılımcıya ait KEP adresi(.kep.tr uzantılı Kayıtlı elektronik Posta Adresi) aracılığıyla ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin KEP adresine iletilmesi gerekir. (İTKİB Genel Sekreterliği KEP adresi: itkib@hs01.kep.tr )

 

  1. KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun, imza sirküleri ile birlikte sunulması ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin katılımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu” standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının .pdf veya .pdf.imz olması zorunludur.

 

  1. KEP adreslerinin güncel ve aktif halde tutulması firmaların yükümlülüğündedir.

 

Yeni yönteme dair görüş sorulan konulara ilişkin 01.08.2018 tarihinde gelen Bakanlık talimatına göre;

  • E-imzanın zaman damgası taşıması zorunlu değildir.
  • Adobe Acrobat Reader ile atılan e-imzaların 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na uygun olmadığıbelirlenmiştir. Birliğimize iletilen Adobe Acrobat imzalı başvurular geçersiz sayılacaktır. Bu çerçevede firmaların ilk başvurdukları tarih saklı kalmak kaydıyla başvurularını yenilemeleri gerekecektir.
  • KEP aracılığıyla iletilmek koşuluyla, e-imza kriterlerine uygun iletilmeyen başvurularda, ilgili sorunu çözmesi için firmaya eksik tamamlama süresi kadar süre verilecektir. Bu durumdaki dosyalar için müracaat süresinin bitimine 1 aydan daha az kaldığı durumlarda, 1 ay ek süre tanınacaktır.
  • Bu süreler, eksik tamamlama süreci kapsamında olmayıp inceleme sonrası eksik evrak tespit edilirse, ilgili mevzuatta belirtilen eksik evrak tamamlama süresi ayrıca verilecektir.

 

Sunumlar :

Sunum 1 :  Devlet Yardımları Şube sunumu için tıklayınız.

Sunum 2 :  KEP sunumu için tıklayınız.

Sunum 3 :  Elektronik imza sunumu için tıklayınız.

Sunum 4 :  İmzager programı ile elektronik imzalama işleminin detayları için tıklayınız.

 


Devlet Yardımları Şubesi