Alman Tedarik Zincirinde Durum Tespit Yasası Bilgilendirme Semineri

Sayın Üyemiz;

Ülkemizin en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkelerden biri olan Almanya'da yürürlüğe girecek “Alman Tedarik Zincirinde Durum Tespit Yasası” firmalarımızı ve sektörümüzü önemli ölçüde etkileyecektir.

Küresel çapta ithalat yapan Alman firmalarının, tedarik zincirinde gereken özeni göstermesi üzerine inşa edilen yasanın hedefi, dünya genelinde tedarik zincirinin aşamalarında insan haklarının ve çevrenin korunmasına ilişkin adımların atılmasıdır. Bu kapsamda insan hakları, eşit çalışma ilkeleri ve liyakat, çocukların çalıştırılmaması, adil ücret, her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması, İş Sağlığı ve Güvenliğinin etkin uygulanması; çevre kirliliği, atıkların boşaltım sistemi, doğal kaynakların etkin ve zarar vermeden kullanılması, yasaklanmış kimyasalların kullanılmaması, üretimde cıva kullanılmaması, zararlı toprak değişiminin olmaması, aşırı su tüketiminin önlenmesi gibi gerekliliklerin öne çıkacağı gözlemlenmektedir.

Önümüzdeki dönemlerde Almanya'ya ihracat yapan firmalarımızın ihracata devam edebilmesi için bu yasada yer alan şartlara uygun üretim yapması gerekecektir. Bu kapsamda firmalarımızın yeni sisteme hızla entegre olmalarını sağlamak için İTKİB üyelerine özel ücretsiz bilgilendirme semineri organize edilmiştir. Seminerimiz 13 Aralık 2022 tarihinde Dış Ticaret Komplesi, Ömer Halisdemir Konferans salonunda gerçekleştirilecektir.

Detaylı Bilgi: 0 212 454 01 90

Kayıt Linki: https://forms.gle/3RWw3Ui7EvX53kRZA 

Bilgilerinize sunarız.