Bülten Sıra No: 2024/6120

Suudi Arabistan'da ATA Karnelerinin Kabulü Hk.

04 Temmuz 2024, Perşembe

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Riyad Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıya atfen, Suudi Arabistan Zekat, Vergi ve Gümrük İdaresi (ZATCA) tarafından yayımlanan bir örneği ekli bildiride; İstanbul Geçici İthalat Sözleşmesi kapsamında Suudi Arabistan’ın tüm gümrük, kara, deniz ve hava limanlarında Geçici Kabul Karnelerinin (ATA Karnesi) kabul edilmeye başlanması hakkında bilgi verilmektedir.

Yazıda devamla; bildiride yer alan açıklamadan ATA Karnelerinin, eşyaların ticari süreçlerinde kullanılan paketleme malzemeleri ve taşıma araçları dâhil sergilerde, fuarlarda, toplantılarda veya benzeri etkinliklerde sergilenmek veya kullanılmak üzere Suudi Arabistan’a geçici ithalatını kapsadığı anlaşılmakta olduğunun altı çizilerek, eğitim, bilim veya kültürel amaçlı geçici ithalatı yapılacak eşyaların da ATA Karnesi kapsamına girdiği ifade edilmektedir. Diğer taraftan, söz konusu düzenlemenin, geçici ithalat işlemlerinde gerekli olan finansal teminat olmaksızın işlem yapılabilmesine imkân sağlayarak, fuar ve benzeri etkinliklere katılacak firmalara kolaylık sağlayacağı da belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ek: ZATCA Tarafından Yayınlanan BildiriBültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.