Bülten Sıra No: 2024/6044

Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması Hk.

25 Nisan 2024, Perşembe

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin olarak üretimi olmayan ürünlerde gümrük vergilerinin askıya alınması, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı açılmasına ilişkin başvurular, ülkemiz temsilcilerinin de katıldığı toplantılarda Avrupa Komisyonu ile müzakere edilerek karara bağlanmakta ve düzenlemeler her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, AB ya da Türk firmalarınca 01/01/2025 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste Ek-1’de, hali hazırda gümrük vergileri askıya alınmış olan eşyaya ilişkin liste Ek-2’de, AB tarafından tarife kontenjanı açılmış olan eşyaya ilişkin liste ise Ek-3’te yer aldığı ifade edilmektedir.

Bu itibarla; üretici firmalarımızın Ek-1’de yer alan eşyanın gümrük vergilerinin askıya alınmasına ilişkin itirazlarını 7 Haziran 2024 tarihine kadar; Ek-2 ve Ek-3’te yer alan eşyada hali hazırda uygulanan indirimli gümrük vergisi uygulamalarının sonlandırılmasına ilişkin taleplerini ise 4 Mayıs 2024 tarihine kadar resmi yazı ile tam ve eksiksiz olarak firmaların Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerinden Ticaret Bakanlığı KEP adresine (ticaretbakanligi@hs01.kep.tr) elektronik ortamda iletmeleri gerektiği aktarılmaktadır.

Başvurulara ilişkin detaylı bilgi ve formlara Askıya Alma Sistemi (ticaret.gov.tr) bağlantısından ulaşılabildiği ve listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı, firmaların GTIP’ kodundan ziyade ürün tanımlarını incelenmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Ek: 1- Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Talep Edilen Eşya Listesi

       2- Gümrük Vergileri Askıya Alınmış Eşya Listesi

       3- AB Tarafından Tarife Kontenjanı Açılmış Eşya ListesiBültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.